DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. GONCA DEMİR
Fakülte Adı:  DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ A.S.D
Ana Bilim Dalı:  TÜRK HALK MÜZİĞİ
E-Mail :  gnc.dmr windowslive.com
Telefon : 05557632511
Adres : Selçuk Üniversitesi/SÜ, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı/DSDK, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi/AKY, Geleneksel Türk Müziği Bölümü/GTMB, Selçuklu/KONYA
Url : https://istanbultek.academia.edu/GoncaDemir - https://www.researchgate.net/profile/Gonca_Demir2 - https://www.linkedin.com/in/gonca-demir-380849a/
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK Müzikoloji Bölümü/MB 20122013
İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK Ses Eğitimi Bölümü/SEB20132018
Selçuk Üniversitesi/SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı/DSDK Geleneksel Türk Müziği Bölümü/GTMB2018-

  Akademik Yayınlar:

Adı-Soyadı                                          Gonca Demir

Doğum Tarihi                                    30.05.1985

Doğum Yeri                                        Kayseri

Cinsiyeti                                              Bayan

Medeni Durumu                                Bekâr

Uyruğu                                                 TürkiyeCumhuriyeti

Kimlik Numarası                              43186583042

SürücüBelgesi                                   Sınıfı: B/İstanbul

Akademik Unvanı                            Akademisyen/Araştırma Görevlisi

E-Mail Adresleri                              gnc.dmr@windowslive.com

                                                           gnc.dmrr@gmail.com

  demirgon@itu.edu.tr

  gonca.demir@selcuk.edu.tr

Url Linkleri                                     <https://istanbultek.academia.edu/GoncaDemir>

<https://www.researchgate.net/profile/Gonca_Demir2>

<https://www.linkedin.com/in/gonca-demir-380849a/>

<https://publons.com/researcher/1481373/gonca-demir/>

Sosyal MedyaHesapları                 <https://www.facebook.com/>

<https://www.instagram.com/?hl=tr>

<https://twitter.com/login?lang=tr>

<https://www.whatsapp.com/?lang=tr>

 

BilgisayarUygulamaları       MicrosoftOffice Programları: Word, Adobe Reader, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote,OneDrive, Paint, Publisher.

 

YÖK SınavBelgesi                      AkademikLisansüstü Eğitim Sınavı/ALES: Sözel Alanı: 75.026

YÖK SınavBelgesi                 YüksekÖğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı/YÖKDİL: İngilizce: Sosyal Bilimler Alanı: 72.500

 

AraştırmaAlanları                          Sosyal/BeşeriBilimler: Müzikoloji, Etnomüzikoloji, Fonoloji, Lingualoji,Vokoloji:Lektoloji/Linguistik,Fonolektoloji/Fonolinguistik,Dialektoloji/Dialinguistik,Folklektoloji/Folklinguistik,Rurallektoloji/Rurallinguistik,Urbanolektoloji/Urbanolinguistik,Etnolektoloji/Etnolinguistik,Regiolektoloji/Regiolinguistik,Sosyolektoloji/Sosyolinguistik,İdyolektoloji/İdyolinguistik,Seksolektoloji/Seksolinguistik,Genderlektoloji/Genderlinguistik,Psikolektoloji/Psikolinguistik,Müzikolektoloji/Müzikolinguistik.

 

BranşAlanları                  GüzelSanatlar: Müzik: Türk Halk Müziği: Teori/İcra: Yazarlık/Yorumculuk: Akademik/Bağlama-VokalPerformans.

 

Çalışma Alanları                  FonetikTranskripsiyon, Fonetik Çeviriyazı, Fonetik Notasyon, Müzikal Notasyon, Ağız/Şive/HançereTeknikleri, Üslup/Tavır/Yorum Kriterleri, Ses/Dil/Konuşma Bozuklukları TerapiAraçları.

 

TelefonNumarası                             +90 555763 25 11

 

AdresBilgileri                    SelçukÜniversitesi/SÜ, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı/DSDK, Geleneksel TürkMüziği Bölümü/GTMB, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı/THM ASD, Alaeddin KeykubatYerleşkesi, Selçuklu/Konya.

AKADEMİK EĞİTİM BİLGİLERİ

 • Demir, Gonca., (2012-2019). İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı/MJT, Doktora/DR Eğitimi (Tez Danışmanı: Prof. Erol Parlak), Maslak/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2009-2011). İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Türk Müziği Programı/TMP, Yüksek Lisans/YL Mezunu (Tez Danışmanı: Doç. Erol Parlak), Maslak/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2005-2010). İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü/SEB, Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/SE ASD, Türk Halk Müziği Programı/THM, Çift Anadal Programı/ÇAP, Lisans Mezunu (Bitirme Çalışması Danışmanı: Doç. Erol Parlak), Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2003-2009). İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Temel Bilimler Bölümü/TEB, Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı/MTR ABD, Anadal Programı/AP, Lisans Mezunu (Bitirme Çalışması Danışmanı: San. Öğr. Gör. Dr. Süleyman Şenel), Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (1999-2003). Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi/GİAL, Eşit Ağırlık Bölümü/EAB, Lise Mezunu, Gölcük/Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (1999-2003). Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı/KBBK, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı/THM ASD, Konservatuar Mezunu, Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (1999). Gölcük Belediye Konservatuarı/GBK, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı/THM ASD, Konservatuar Mezunu, Gölcük/Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (1995-1998). Değirmendere Donanma İlköğretim Okulu/DDİO, Ortaokul Mezunu, Değirmendere/Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (1995-1998). Değirmendere Belediye Sanat Evi/DBSE, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı/THM ASD, Sanat Evi Mezunu, Değirmendere/Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (1990-1995). Dodurga İlköğretim Okulu/DİO, İlkokul Mezunu, Dodurga/Bilecik.

AKADEMİK ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİ

·        Demir,Gonca., (2011-2012). Yüksek Lisans Araştırma Görevlisi. Selçuk Üniversitesi/SÜ, Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı/DSDK,Geleneksel Türk Müziği Bölümü/GTMB, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı/THM ASD,Selçuklu/Konya.

·        Demir,Gonca., (2012-2018). Yüksek Lisans Araştırma Görevlisi. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE,Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı/ÖYP, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Ana BilimDalı/MJT ABD Doktora Programı, Maslak/İstanbul.

·        Demir, Gonca., (2012-2013). Yüksek Lisans Araştırma Görevlisi. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk MusikisiDevlet Konservatuvarı/TMDK, Müzikoloji Bölümü/MB, Müzikoloji Ana Bilim Dalı/MABD, Beşiktaş/İstanbul.

·        Demir, Gonca., (2013-2018). Yüksek Lisans Araştırma Görevlisi. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk MusikisiDevlet Konservatuvarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü/SEB, Türk Halk Müziği Ana SanatDalı/THM ASD, Beşiktaş/İstanbul.

·        Demir, Gonca., (2018-). Yüksek Lisans Araştırma Görevlisi. Selçuk Üniversitesi/SÜ, Dilek Sabancı DevletKonservatuarı/DSDK, Geleneksel Türk Müziği Bölümü/GTMB, Türk Halk Müziği AnaSanat Dalı/THM ASD, Selçuklu/Konya.

LİSANS TEZLERİ

 • Demir, Gonca., (2009). Niğdeli Meçhul Âşık Ali Kemâl Bezirhan: Hayatı, Sanatı Ve Şairliği. Yayınlanmış Bitirme Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Temel Bilimler Bölümü/TEB, Müzik Teorisi Anabilim Dalı/MTR, Türk Halk Müziği Programı/THM (Danışman: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel), İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2010). Mezuniyet Performans Sunum Dokümanı. Yayınlanmış Bitirme Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü/SEB, Ses Eğitimi Anasanat Dalı/SEAD, Türk Halk Müziği Programı/THM, (Danışman: Doç. Erol Parlak), İstanbul/Türkiye.

LİSANSÜSTÜ TEZLERİ

 • Demir, Gonca., (2011). Dil Müzik İlişkisi Ekseninde Yapılanan Türk Halk Müziği Yöresel Ağız Özelliklerinin Fonetik Notasyonu. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Türk Müziği Programı/TMP, (Danışman: Doç. Erol Parlak), İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2019). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı/MJT, (Danışman: Prof. Erol Parlak), İstanbul/Türkiye.

KAZANILANONUR BELGELERİ

 • Demir, Gonca., (2003-2009). Lisans (Ana Dal) Dönemlik Yüksek Onur Belgeleri. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Temel Bilimler Bölümü/TEB, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci Bilgi Otomasyon Sistemi, Maslak Kampüsü, Sarıyer/İstanbul.                                                           
 • Demir, Gonca., (2005-2010). Lisans (Çift Ana Dal) Dönemlik Yüksek Onur Belgeleri. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü/SES, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci Bilgi Otomasyon Sistemi, Maslak Kampüsü, Sarıyer/İstanbul. 
 • Demir, Gonca., (2009-2012). Yüksek Lisans Dönemlik Yüksek Onur Belgeleri. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Türk Müziği Programı/TMP,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci Bilgi Otomasyon Sistemi, Maslak Kampüsü, Sarıyer/İstanbul. 
 • Demir, Gonca., (2012-2019). Doktora Dönemlik Yüksek Onur Belgeleri. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı/MJT, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci Bilgi Otomasyon Sistemi, Maslak Kampüsü, Sarıyer/İstanbul. 
 • Demir, Gonca., (2020-202*). Doktora Dönemlik Yüksek Onur Belgeleri. Ege Üniversitesi/EÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Temel Bilimler Bölümü/TEB, Türk Müziği Programı/TMP, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci Bilgi Otomasyon Sistemi, Ege Üniversitesi Kampüsü, Bornova/İzmir.

BİLİMSEL PROJELER

·        Demir,Gonca., & Bicil, Yücel., (2012). IPA Turca: Kural Tabanlı Türkçe Fonetik DönüştürücüProgramı/KTTFDP. Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu/TUBİTAK,Ulusal Elektronik Ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü/UEKAE, Çoklu-OrtamTeknolojileri Araştırma Ve Geliştirme Laboratuvarı, Gebze/Türkiye.

·        Demir, Gonca., & Parlak, Erol., (2012-2019). Türk Halk Müziği FonetikNotasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/AdaptasyonSüreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Kay Elektrik Şirketi& PENTAX Medikal Şirketi Model Örneklemleri. Bilimsel AraştırmaProjesi/BAP, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE,Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı/ÖYP, (Danışman, Prof. Erol Parlak), İTÜAyazağa Kampüsü, Eski Meslek Yüksek Okulu Binası (Mediko Sosyal Merkezi Üstü),Kat: 3, 34469, İstanbul/Türkiye.

·        

 

BİLİMSEL YAYINLAR

 

Ulusal/Uluslararası Bildiriler

 

 • Demir, Gonca., (2012). Dil-Müzik İlişkisi Ekseninde Yapılanan Türk Halk Müziği Yöresel Ağız Özelliklerinin Fonetik Notasyonu. I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu: Müzik Ve Kültürel Doku/UMAS 12, Karadeniz Teknik Üniversitesi/KTÜ, Devlet Konservatuarı, 16-19 Ekim, Trabzon/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2012). Halkbilim Analiz Modellerinden Performans (İcra Gösterim) Teori Ekseninde Yapılanan Türkülerde Dil-Müzik İlişkisi. I. Ulusal Genç Halkbilimciler Sempozyumu/UGHS 12, Balıkesir Üniversitesi/BAÜN, Necatibey Eğitim Fakültesi, Halkbilimi Araştırmaları Kulübü, 9-11 Kasım, Balıkesir/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2013). Artikülâsyon Eğitimine Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim/BDÖ Materyalinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nde Kullanımı. 7th ICITS (International Computer & Instructional Technologies Symposium), 6-8 Haziran, Atatürk Üniversitesi/AtaUni, Erzurum/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2013). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım Ve Adaptasyon Süreçlerinde İdyolekt Özellikleri: Neşet Ertaş Gündelik Dil Felsefesi Örneklemi. Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu/EFUS 13, Ankara Üniversitesi/AÜ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 21-22 Kasım, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2013). Etnomüzikolojide Dilbilimsel Yaklaşımlar Ekseninde Yapılanan Ve Sözel-Sanatsal Bir Performans Türü Olarak Tanımlanan Türkülerin Etnolinguistik-Müzikolinguistik Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. Second International Symposium On Language And Communication: Exploring  Novelties, ILCS 13 (Institute Of Language And Communication Studies), İzmir Üniversitesi/İÜ, 17-19 Haziran, İzmir/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2013). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Sesbilgisel Farkındalık Becerisi Gelşimi: Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA. Uluslararası Kültür, Sanat, İletişim Sempozyumu/UKSİS 13, Istanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Tesisler Konferans Salonu, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2013). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS. 8. Milletlerarası Türkoloji Kongresi/MTK 13, İstanbul Üniversitesi/İÜ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü & İstanbul Üniversitesi/İÜ, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü/TAE, 30 Eylül-4 Ekim, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Genderlekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu/UMS 14, Ege Üniversitesi/EÜ, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı/DTMK, 17-18 Kasım, İzmir/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). The Transfer And Adaptation Stages Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System To Voice Educational/Doctrinal Applications: CantOvation Sing & See™. Fourth International Workshop On Folk Music Analysis/FMA 14, Boğaziçi Üniversitesi/BÜ, 12-13 Haziran, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Sosyolinguistik-Müzikolinguistik Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu/HISAS 14, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, 29-31 Mayıs, Kütahya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Phonotactic Properties Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS: Urfa Region Sample. INTCESS 14 (International Conference On Educatiıon And Social Sciences),  OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 3-5 Kasım, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Psycholinguistics-Musicolinguistics: The Urfa Region Sample. 1st Conference Of LILA 14 (International Conference On Linguistics And Language), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 16-18 Haziran, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Features Of Vocology: Anatomic Model Suggestion: Visible Body®. SOCIOINT 14 (International Conference On Social Sciences And Humanities), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 8-10 Eylül, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Fonetik Çözümleme Yöntem Ve Teknikleri: Ağız Araştırmaları İçin Özelleştirilmiş Praat Programı. I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu/TÜKAS 15, Niğde Üniversitesi, Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi, 18-21 Mart, Niğde/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Söz Varlığı Ölçütleri Ekseninde Yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV: Urfa Yöresi Örneklemi. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu: 21. Yüzyılda Sözlükçülük/USBS 14, Sakarya Üniversitesi, Rektörlük-Türk Dili Bölüm Başkanlığı, 26-27 Kasım, Sakarya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Psikolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. ADVED 15 (International Conference On Advances In Education And Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 12-14 Eylül, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Linguapoetika Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri/GÜSBAG 15, Cumhuriyet Üniversitesi/CÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, 8-10 Nisan, Sivas/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonomimi Özellikleri/THMFNS FÖ: Urfa Yöresi Örneklemi. VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu/HISAS 15, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, 28-30 Mayıs, Kütahya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Turkish Folk Music Phonetic Notation System Datamatrix Characteristics/TFMPNS DC: A Case Study Of Urfa. 6th ICEEPSY 15 (The International Conference On Education And Educational Psychology), Future Academy®, 19-17 Ekim, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Turkish Folk Music Phonetic Notation Sytem/TFMPNS Characteristics Of Standard/s-Musicolect/s: The Urfa Region Sample. INTCESS 15 (International Conference On Educatiıon And Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 2-4 Şubat, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Phonolect-Musicolect: Urfa Region Sample. 2st conference Of LILA 15 (International Conference On Linguistics And Language), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 29-30 Haziran, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Jeolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. SDIG 15 (VIII Congress Of The International Society For Dialectology And Geolinguistics), 14-18 Eylül, Gazimağusa/Kuzey Kıbrıs.
 • Demir, Gonca., (2015). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Idiolect-Musicolect: A Case Study Of Urfa Region. SOCIOINT 15 (International Conference On Education, Social Sciences And Humanities), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 8-10 Haziran, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Religiolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu/TÜKAS 15, Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi/NEÜ & Saraybosna Üniversitesi/IUS, 4-5 Eylül, Saraybosna/Bosnahersek.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Urbanolekt-Rurallekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. 4. Uluslararası Dil Ve Edebiyat Konferansı/UDEK 15, Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi, Filoloji Ve Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, 28-29 Ekim, Tiran/Arnavutluk.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Dialekt-Folklekt-Müzikolekt Özellikleri:Urfa Yöresi Örneklemi. 1. Uluslararası Dil Eğitimi Ve Öğretimi Sempozyumu/UDES 15, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/NEÜ, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 28-30 Mayıs, Nevşehir/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Seksolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. I. Uluslararası Müzik Ve Dans Kongresi/UMDK 15, Dicle Üniversitesi/DÜ, Devlet Konservatuarı, 6-8 Mayıs, Diyarbakır/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Görme Engelli Kullanıcı Profili/THMFNS GEKP: Türk Braille Alfabesi/TBA & IPA Braille Alfabesi/IPABA Örneklemleri. Uluslararası Sanat Ve Sağlık Sempozyumu/USSS 15, İstanbul Medipol Üniversitesi/MEÜ, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi & Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 21-22 Mayıs, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Regiolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı/UBTDK 15, Bilkent Üniversitesi/BÜ, 28 Eylül-01 Ekim, Saraybosna/Bosnahersek.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: Visual Voice: DIVAs Örneklemi. Müzik Biliminde Gençler Buluşması 4/MBGB 15, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Dr. Erol Üçer Müzik Araştırmaları Merkezi/MİAM, Maçka Sosyal Tesisler Konferans Salonu, 7-8 Aralık, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Functiolect-Musicolect: A Case Study Of Urfa Region. LITCRI 15 (IV. Literary Criticism Conference), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 02-04 Kasım, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Phsyiolect-Musicolect: Urfa Region Sample. 3st Conference of LILA 16 (International Conference On Linguistics And Language), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 24-25 Haziran, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Philosolect-Musicolect: Urfa Region Sample. 3st Conference Of PHILHIST 16 (History Of Philosophy Conference On Interactions In Modern Philosophy), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 21-22 Mart, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Bilgisayarlı Konuşma Laboratuarı/CSL™ Model 4500 & 4150B. INTCESS 16 (International Conference On Education And Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 08-10 Şubat, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Ses-Konuşma II Model 3650 & Görülebilir-Perde IV Model 3950B. VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu/HISAS 16, Afyon Kocatepe Üniversitesi/AKÜ & Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, 28-30 Mayıs, Kütahya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Palatometer Veritabanı Model 4333. 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı (İnsan ve Toplum Bilimleri: Madrid Konferansı)/IBAD 16, Yıldız Teknik Üniversitesi/YÜT & Autónoma de Madrid Üniversitesi, 19-22 Mayıs, Madrid/İspanya.
 • Demir, Gonca., (2016). The Models Projected To Be Used In The Transfer/Adaptation Process Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS To Educational/Doctrinal Applications: Kaypentax®: Voice Range Profile/VRP Program Model 4326. ADVED 16 (2nd International Conference On Advances In Education And Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 10-12 Kasım, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Respirasyon, Fonasyon Ve Prosodi Simülasyonu Model 5152. OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), SOCIOINT 16 (International Conference On Social Sciences And Humanities), 23-25 Mayıs, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Grapholect-Musicolect: Urfa Region Sample. Language In Focus/LIF 16 (From Theory To Practice: New Directions In ELT And Applied Linguistics), Çukurova Üniversitesi/ÇÜ, 10-12 Mart, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). The Models Projected To Be Used In The Transfer/Adaptatıon Process Of Turkısh Folk Musıc Phonetıc Notatıon System/TFMPNS To Educatıonal/Doctrınal Applıcatıons: IPA Source & IPA Now! & IPA Turca. OTHERNESS 16 (International Conference On Otherness In Humanities, Social Sciences And Art), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 09-10 Eylül, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). The Models Projected To Be Used In The Transfer/Adaptation Process Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS To Educational/Doctrinal Applications: KayPENTAX®: Multi Dimensional Voice Program/MDVP Model 5105. TURKEY STUDIES 16 (Interdisciplinary Conference On Turkey, Turkish Studies And Turkology), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 02-03 Aralık, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Bozuk Ses Veritabanı Ve Programı Model 4337. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/UEAK 16, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇOMÜ, 05-08 Mayıs, Çanakkale/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). The Models Projected To Be Used In The Transfer/Adaptation Process Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS To Educational/Doctrinal Applications: KayPENTAX®: Applied Speech Science For Dysarthrias Model 5153. Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Konferansı/USBBK 16, Uluslararası Akademik Gelişim Platformu/UAGP, 04-07 Şubat, İspanya/Barselona/İspanya.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: İnsan İletişimleri İçin Sinir Bilim: Amaçtan Artikülâsyona Model 5155. 1. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu/EUMBS 16, ERSAD (Erzurum Bilim Ve Sanat Derneği) & Atatürk Üniversitesi/AtaUni, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, 28-29 Nisan, Erzurum/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Ses Ve Rezonans Bozuklukları İçin Uygulamalı Konuşma Bilimi Model 5156. Uluslararası Multidisipliner Konferans/IMUCO 16, 21-22 Nisan, Antalya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). The Models Projected To Be Used In The Transfer/Adaptation Process Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS To Educational/Doctrinal Applications: KayPENTAX®: Speech Articulation: Animation Of Muscle Vectors Model 5154. International Conference On Language, Phonetics And Etymology/LPE 16, DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 07-08 Ekim, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Fonetik Veritabanı Model 4332, International Scieince Symposium/ISS 16, 01-04 Eylül, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Ses-Eşleme Model 5127. II. Uluslararası Müzik Ve Dans Araştırmaları Sempozyumu: Bellek Ve Kültürel Miras/UMDAS 16, Karadeniz Teknik Üniversitesi/KTÜ, Devlet Konservatuarı, 18-22 Ekim, Trabzon/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Fonetik & Algılama Simülasyon Programları Model 5151. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi: Eğitimde Kalite Güvencesi: Politikalar & Yaklaşımlar/ULEAD 16, 13-15 Ekim, Rize/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: 5150. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi: Eğitimde Kalite Güvencesi: Politikalar & Yaklaşımlar/ULEAD 16, 13-15 Ekim, Rize/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Motor Konuşma Profili Model 5141. INTCESS 17 (International Conference On Education And Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 06-08 Şubat, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Disfonik Konuşma Ve Ses Analizi/ADSV Model 5109. ULEAD 17 (VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi 2017), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇOMÜ, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği, Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği/EPDAD, 27-29 Nisan, Çanakkale/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Analiz-Sentez Laboratuarı/ASL Model 5104. ULEAD 17 (VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi 2017), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇOMÜ, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği, Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği/EPDAD, 27-29 Nisan, Çanakkale/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Gerçek Zamanlı Spektogram Model 5129. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu/USBS 17, Alaaddin Keykubat Üniversitesi/ALKÜ, 18-20 Mayıs, Alanya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Ses Oyunları Model 5167B. 9. Ulusal Dil Ve Konuşma Bozuklukları Kongresi: Dil Ve Konuşma Terapisinde Etkileşim Ve İşbirliği/UDKBK 17, İstanbul Medipol Üniversitesi/MEÜ, 11-13 Mayıs, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisi Ölçütleri/THMFNS SBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. 1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı/UKDDEK 17, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/OMÜ, 22-23 Eylül, Samsun/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: Google Play Store: AV Phonetics (Interactive Phonetics-An Audio-Visual IPA Reference). Uluslararası Eğitimi Yönetimi Forumu/EYFOR 17, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği/TOBB, Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi/ETÜ, Sosyal Tesisleri, 19-21 Ekim, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisi Şekilbilgisi Ortak Ölçütleri/THMFNS SBŞB OÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. Uluslararası Eğitimi Yönetimi Forumu/EYFOR 17, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği/TOBB, Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi/ETÜ, Sosyal Tesisleri, 19-21 Ekim, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Çoklu Konuşma™ Model 3700. 18. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı/UTDBK 17, Çukurova Üniversitesi/ÇÜ,  24-26 Şubat, Adana/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Türbilgisi Ölçütleri/THMFNS TBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi/INES 17, DTI University & Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi/ALKÜ, 18-21 Kasım, Alanya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözbilgisi Ölçütleri/THMFNS SBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi/INES 17, DTI University & Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi/ALKÜ, 18-21 Kasım, Alanya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV: Urfa Yöresi Örneklemi. 1. Uluslararası Müzik Ve Dans Kongresi/MÜDA, Dicle Üniversitesi/DÜ Devlet Konservatuvarı, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, 18-21 Ekim, Diyarbakır/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Dârülelhân İzleri: Urfa Yöresi Derleme Örneklemleri. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/UEAK 17, 11-14 Mayıs, Ordu Üniversitesi, Ordu/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Model Örneklemleri. RESSCONGRESS 17 (Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu), 03-05 Kasım, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi/BOEÜ, Bandırma/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV: Urfa Yöresi Örneklemi. RESSCONGRESS 17 (Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu), 03-05 Kasım, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi/BOEÜ, Bandırma/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV: Urfa Yöresi Örneklemi, I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu/UİAÇS 17, 21-23 Eylül, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/NEVÜ, Nevşehir/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: İşitsel Geribildirim Araçları Model 3506. 3. Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı/UİYMK 17, 17-19 Temmuz, Doğu Akdeniz Üniversitesi/DAÜ, Gazimağusa/Kıbrıs.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Etnolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. 3. Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı/UİYMK 17, 17-19 Temmuz, Doğu Akdeniz Üniversitesi/DAÜ, Gazimağusa/Kıbrıs.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi. I. Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi/UMAÖK 17, Kırıkkale Üniversitesi/KÜ, Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi, 30-31 Mart, Kırıkkale/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS: Lebdeğmez Örneklemleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/USBK 17, Şarkiyat Araştırmaları Derneği & e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 14-17 Eylül, Diyarbakır/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Gerçek Zamanlı EGG Analizi Model 5138. I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu/USES 17, Pamukkale Üniversitesi/PAÜ, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 20-22 Nisan, Denizli/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Gerçek Zamanlı Perde Model 5121. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu/UMÇS 18, ASOSJOURNAL (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi: The Journal Of Academic Social Science), Crowne Plaza Ankara Oteli, 16-17 Kasım, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: UCLA Fonetik Laboratuvar Arşivi Türkçe Dil Veritabanı/UCLA FLA TDV. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu/UMÇS 18, ASOSJOURNAL (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi: The Journal Of Academic Social Science), Crowne Plaza Ankara Oteli, 16-17 Kasım, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu/UMÇS 18, ASOSJOURNAL (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi: The Journal Of Academic Social Science), Crowne Plaza Ankara Oteli, 16-17 Kasım, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Örneklemleri/THMFNS EÖ. 3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul Bilim Ve Akademisyenler Derneği, Hampton By Hilton, 26-27 Ekim, İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Âşık Musikisi İzleri: Niğdeli Meçhul Âşık Ali Kemâl Bezirhan Örneklemi. 3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul Bilim Ve Akademisyenler Derneği, Hampton By Hilton, 26-27 Ekim, İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Şekilbilgisi Ölçütleri/THMFNS ŞBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu/USEAS, Ankara Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği/EAB, Ankara Üniversitesi/AÜ, 06-08 Aralık, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İçerikbilgisi Ölçütleri/THMFNS İBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu/USEAS, Ankara Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği/EAB, Ankara Üniversitesi/AÜ, 06-08 Aralık, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Biçimbilgisi Ölçütleri/THMFNS BBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi/UÖMAÇK 18, Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 29-30 Kasım, Demora Otel, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Teoretikal Perspektif Örneklemi: Etnomüzikolojide Dilbilimsel Yaklaşımlar. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi/UÖMAÇK 18, Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 29-30 Kasım, Demora Otel, Ankara/Türkiye.

·        

Ulusal/Uluslararası Makaleler

·        Demir, Gonca., (2013). Halkbilim Analiz ModellerindenPerformans (İcra Gösterim) Teori Ekseninde Yapılanan Türkülerde Dil-Müzikİlişkisi. Bilim Ve Kültür-Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi/BK-UKAD 13(Science And Culture-Journal Of International Cultural Studies), Sayı/Number:03, Eylül/September, s. 37-53.

·        Demir, Gonca., (2015). Phonotactic Properties Of Turkish FolkMusic Phonetic Notation System/TFMPNS: Urfa Region Sample. ScieincePG (ScieincePublishing Group), Humanities And Social Sciences 2015; 3(4): 125-132.Published Online June 24, 2015 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/hss),doi: 10.11648/j.hss.20150304.11, ISSN: 2330-8176 (Print); ISSN: 2330-8184(Online).

·        Demir, Gonca., & Parlak, Erol., (2017). Türk Halk MüziğiFonetik Notasyon Sistemi Lektoloji Özellikleri/THMFNS LÖ: Urfa YöresiÖrneklemi. ASOSJOURNAL (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi: The Journal OfAcademic Social Science), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı:52, s. 516-534, Eylül 2017, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi TürkçeÖğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd.Şti., Elazığ/Türkiye.

·        Demir, Gonca., & Parlak, Erol., (2017). Türk Halk MüziğiFonetik Notasyon Sistemi İşitme Engelli Kullanıcı Profili/THMFNS İEKP: UrfaYöresi Örneklemi. SOBIDER 17 (Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of SocialScience), Yıl: 4, Sayı: 18, s. 481-500, Aralık 2017, İnönü Üniversitesi/İÜ, FenEdebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Malatya/Türkiye.

·        Demir, Gonca., & Parlak, Erol., (2018). Türk Halk MüziğiFonetik Notasyon Sistemi Görme Engelli Kullanıcı Profili/THMFNS GEKP: UrfaYöresi Örneklemi. RSSS 18 (Researcher: Social Science Studies), Cilt 6/Sayı 2,s. 138-156, Haziran 2018, Kızılay Mah. GMK Bulvarı Fevzi Çakmak 1 Sok. No: 24Çankaya/Ankara.

·        

BİLİMSEL KİTAPLAR

 • Demir, Gonca., (2019). Kitap Yazarlığı. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller. Hiperyayın: 403, Genel Yayın Editörü: Hatice Bahtiyar,  Mizanpaj ve Kapak Tasarım: Samet Zeydan, Yayıncı Sertifika No: 16680, ISBN: 978-605-281-408-6, e-ISBN: 978-605-281-409-3, 1. Baskı, Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul/Türkiye.

·        

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

 • Demir, Gonca., (2016). Kitap Bölümü Yazarlığı. Music And Music Education From Ottoman Empire To Modern Turkey, (The Models Projected to be Used in the Transfer/Adaptation Process of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS to Educational/Doctrinal Applications: KayPENTAX®: Applied Speech Science for Dysarthrias Model 5153. s. 85-95), Edited By William Sayers & Hasan Tahsin Sümbüllü, Published by AGP Research, AGP Research is an Imprint of Mayaa Education, London & Istanbul, AGP Academic Research, 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE, UK, (Url<www.uagp.org>), ISBN 978-605-83281-3-6.

·        

OTURUM BAŞKANLIK GÖREVLERİ

·        Demir, Gonca., (2015). Oturum Başkanlığı.ADVED 15 (International Conference On Advances In Education And SocialSciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research),14. Oturum, 12-14 Eylül, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2016). Oturum Başkanlığı.ADVED 16 (2nd International Conference On Advances In Education And SocialSciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research),10. Oturum, 10-12 Kasım, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2014). Oturum Başkanlığı.INTCESS 14 (International Conference On Educatiıon And Social Sciences),  OCERINT (International Organization Center OfAcademic Research), 27. Oturum, 3-5 Kasım, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2015). Oturum Başkanlığı. INTCESS 15 (InternationalConference On Educatiıon And Social Sciences), OCERINT (InternationalOrganization Center Of Academic Research), 21. Oturum, 2-4 Şubat,İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca.,(2016). Oturum Başkanlığı. INTCESS 16 (International Conference On EducationAnd Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of AcademicResearch), 14. Oturum, 08-10 Şubat, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca.,(2017). Oturum Başkanlığı. INTCESS 17 (International Conference On EducationAnd Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research),9. Oturum, 06-08 Şubat, İstanbul/Türkiye.

·        Demir,Gonca., (2016). Oturum Başkanlığı. 3st Conference of LILA 16 (InternationalConference On Linguistics And Language), DAKAM (Eastern Mediterranean AcademicResearch Center), 5. Oturum, 24-25 Haziran, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2016). Oturum Başkanlığı. OTHERNESS 16(International Conference On Otherness In Humanities, Social Sciences And Art),DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 2. Oturum, 09-10 Eylül,İstanbul/Türkiye.

·        Demir,Gonca., (2014). Oturum Başkanlığı. SOCIOINT 14 (International Conference OnSocial Sciences And Humanities), OCERINT (International Organization Center OfAcademic Research), 9. Oturum, 8-10 Eylül, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2015). Oturum Başkanlığı.SOCIOINT 15 (International Conference On Education, Social Sciences AndHumanities), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research),16. Oturum, 8-10 Haziran, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2016). Oturum Başkanlığı.OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), SOCIOINT 16(International Conference On Social Sciences And Humanities), 11. Oturum, 23-25Mayıs, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2016). Oturum Başkanlığı.TURKEY STUDIES 16 (Interdisciplinary Conference On Turkey, Turkish Studies AndTurkology), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 3. Oturum,02-03 Aralık, İstanbul/Türkiye.

Demir,Gonca., (2017). Oturum Başkanlığı. II. Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu/USBS 17, Alaaddin Keykubat Üniversitesi/ALKÜ, 7. Oturum, 18-20Mayıs, Alanya/Türkiye.

·        

BİLİMSEL ÖDÜLLER

·  Demir, Gonca., (2016). En İyi Bildiri Ödülü.Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/ÖğretiselUygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller:KayPENTAX®: Fonetik Veritabanı Model 4332. International Scieince Symposium/ISS16, 01-04 Eylül 2016, Anadolu Kulübü Konferans Salonu, Büyükada/İstanbul.

·        

SANATSAL ÖDÜLLER

 • Demir, Gonca., (2001). Üçüncülük Derecesi Ödülü. Bireysel Müzikal İcra Faaliyeti (Bağlama/Vokal), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Liseler Arası Ses Yarışması, Türk Halk Müziği Alanı, Yorumculuk Dalı, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi/GİAL, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Kocaeli.  
 • Demir, Gonca., (2002). Birincilik Derecesi Ödülü. Bireysel Müzikal İcra Faaliyeti (Bağlama/Kaval/Vokal), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Liseler Arası Tiyatro Festivali, Tiyatro Oyun Alanı, Tiyatro Müzik Dalı, Gölcük İmam Hatip Lisesi/GİHL, Şirinköy Kültür Merkezi, Gölcük/Kocaeli.

EĞİTİMSEL ÖDÜLLER

 • Demir, Gonca., (2019). Birincilik Derecesi Ödülü. Ege Üniversitesi/EÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Temel Bilimler Bölümü/TEB, Türk Müziği Programı/TMP, Doktora/DR, Giriş Sınavı Sonuç Bilgisi, Bornova/İzmir.
 • Demir, Gonca., (2012-2019). İlklik Derecesi Ödülü. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı/ÖYP, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı/MJT, Doktora/DR, Öğrenci Kontenjan Tahsisi, Direk Geçiş Kayıt Tipi, Eğitim Giriş-Çıkış İşlemleri, Maslak/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2012-2019). İlklik Derecesi Ödülü. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı/ÖYP, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı/MJT, Doktora/DR, Araştırma Görevlisi Kontenjan Tahsisi, Direk Geçiş Kayıt Tipi, Görev Giriş-Çıkış İşlemleri, Maslak/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2012-2019). İlklik/Teklik Derecesi Ödülü. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı/ÖYP, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı/MJT, Doktora/DR, Bilimsel Etkinliklere Katılım Sayısı Adedi, Maslak/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2005-2010). İlklik/Birincilik Derecesi Ödülü. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü/SEB, Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/SE ASD, Türk Halk Müziği Programı/THM, Çift Anadal Programı/ÇAP, Giriş Sınavı-Mezuniyet Sonuç Bilgisi, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2003-2009). Üçüncülük Derecesi Ödülü. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Temel Bilimler Bölümü/TEB, Müzik Teorisi Anabilim Dalı/MTR ABD, Anadal Programı/AP, Giriş Sınavı-Mezuniyet Sonuç Bilgisi, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (1999-2003). Birincilik Derecesi Ödülü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı/KBBK, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı/THM ASD, Giriş Sınavı-Mezuniyet Sonuç Bilgisi, Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (1999). Birincilik Derecesi Ödülü. Gölcük Belediye Konservatuarı/GBK, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı/THM ASD, Giriş Sınavı-Mezuniyet Sonuç Bilgisi, Gölcük/Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (1995-1998). Birincilik Derecesi Ödülü. Değirmendere Belediye Sanat Evi/DBSE, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı/THM ASD, Giriş Sınavı-Mezuniyet Sonuç Bilgisi, Değirmendere/Kocaeli.

KAZANILANDİL DERECELERİ

 • Demir, Gonca., (1999-2000). İngilizce Dili Hazırlık Derecesi. Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi/GİAL, Eşit Ağırlık Bölümü/EAB, Lise Hazırlık Sınıfı, A1-A2 Seviyesi, Türkçe-Matematik/TM Dersliği 3, Gölcük/Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (2003-2004). İngilizce Dili Hazırlık Derecesi. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Temel Bilimler Bölümü/TEB, Lisans Hazırlık Sınıfı, B1 Seviyesi, İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu/YDYO, 101 Nolu Dersliği, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2005-2006). İngilizce Dili Hazırlık Derecesi. Dilko English, Üniversitelerarası Dil Sınavı/ÜDS, Sosyal Bilimler Alanı, Lisansüstü Hazırlık Sınıfı, B2 Seviyesi, Dil Dersliği 3, Bakırköy/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2006-2007). İngilizce Dili Hazırlık Derecesi. Özel Ders: Uzman Özge Bozdoğan, Üniversitelerarası Dil Sınavı/ÜDS, Sosyal Bilimler Alanı, Akademik Dil Hazırlık Sınıfı, C1 Seviyesi, Çorlulu Ali Paşa Medresesi, 3 Nolu Dersliği, Beyazıt/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2019-2020). İngilizce Dili Hazırlık Derecesi. Remzi Hoca: Online Yabancı Dil Hazırlık Platformu, Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı/YÖKDİL, Sosyal Bilimler Alanı, Akademik Dil Hazırlık Sınıfı, C2 Seviyesi, Dijital Kaynaklar Serisi, Selçuklu/Konya.

DÜZENLEME KURUL ÜYELİKLERİ

 • Demir, Gonca., (2012-2018). Düzenleme Kurul Üyelikleri. Konservatuar Müdürlüğü Etkinlikleri & Ses Eğitimi Bölümü Etkinlikleri, 01-31 Ocak-Aralık 2012-2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2012). Düzenleme Kurul Üyeliği. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, 37. Kuruluş Yıl Dönümü, 3 Mart 2012, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Cemal Reşit Rey/CRR Konser Salonu, Harbiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: Doç. Dr. Ayşegül Aral Altıok, 14 Şubat 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: Doç. Dr. Sinem Özdemir & San. Öğr. Gör. Esin Şentürk, 25 Şubat 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, 38. Kuruluş Yıl Dönümü, 3 Mart 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Cemal Reşit Rey/CRR Konser Salonu, Harbiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Türk Halk Müziği Repertuar Sınıfı Konseri, Düzenleyen: Prof. Erol Parlak, 13 Mart 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: Doç. Dr. Sinem Özdemir & San. Öğr. Gör. Esin Şentürk, 25 Mart 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: Doç. Dr. Sinem Özdemir & San. Öğr. Gör. Serap Baltutan, 9 Nisan 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: Doç. Dr. Sinem Özdemir & Öğr. Gör. Aslıhan Erkişi, 30 Nisan 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Esin Şentürk, 8 Mayıs 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: Doç. Dr. Sinem Özdemir & San. Öğr. Gör. Esin Şentürk, 31 Ekim 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: Doç. Dr. Sinem Özdemir & San. Öğr. Gör. Esin Şentürk, 28 Kasım 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: Prof. Erol Parlak, 4 Aralık, 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Serap Baltutan, 11 Aralık 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Düzenleme Kurul Üyeliği. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, 39. Kuruluş Yıl Dönümü, 3 Mart 2014, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Cemal Reşit Rey/CRR Konser Salonu, Harbiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Esin Şentürk, 10 Nisan 2014, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, TSM II. Yarıyıl Öğrenci Konseri, Düzenleyen: Doç. Dr. Sinem Özdemir & Öğr. Gör. Gülşah Sönmez, 17 Nisan 2014, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Birlikte Şarkılarla Türküler Konseri, Düzenleyen: Prof. Erol Parlak & Doç. Dr. Sinem Özdemir, 24 Nisan 2014, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Düzenleme Kurul Üyeliği. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, 40. Kuruluş Yıl Dönümü, 3 Mart 2015, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Cemal Reşit Rey/CRR Konser Salonu, Harbiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Düzenleme Kurul Üyeliği. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, 41. Kuruluş Yıl Dönümü, 3 Mart 2016, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Cemal Reşit Rey/CRR Konser Salonu, Harbiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, İngiltere’de Bağlama ve Anadolu Geleneksel Müzik Kültürü, Düzenleyen: Prof. Erol Parlak, 17 Kasım 2016, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Grup Anka, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Taşkın Doğanışık & Araş. Gör. Erhan Uslu, 25 Kasım 2016, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, 42. Kuruluş Yıl Dönümü, 3 Mart 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Cemal Reşit Rey/CRR Konser Salonu, Harbiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Şanlı-Yaylı Türk Müziği Konseri, Düzenleyen: Öğr. Gör. Laçin Modiri, 22 Mart 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Uzun Havadan Gazele Şarkıdan Türküye Koro Konseri, Düzenleyen: Öğr. Gör. Fatma Gökdel & Doç. Dr. Ayşegül Aral Altıok, 24 Nisan 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Repertuar 8’de Meşk, Düzenleyen: Öğr. Gör. Şehnaz Rizeli & San. Uyg. Safinaz Rizeli, 28 Nisan 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, İTÜ SEB Korosu Çok Sesli Şarkılar ve Türküler, Düzenleyen: Öğr. Gör. Fidan Kurt Kasapbaşı, 2 Mayıs 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Talebenağme 1, Düzenleyen: Öğr. Gör. Gülşah Sönmez, 4 Mayıs 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Talebenağme 2, Düzenleyen: Öğr. Gör. Gülşah Sönmez, 12 Mayıs 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Sınıftan Sahneye Konseri, Düzenleyen: Doç. Dr. Sinem Özdemir & San. Uyg. Ayşe Ayan, 10 Mayıs 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Bir Sevdadır Karadeniz 2017, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Mustafa Demirkaya & San. Öğr. Gör. Erdoğan Eskimez & Araş. Gör. Erhan Uslu, 17 Mayıs 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Memleket Havaları, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Erdoğan Eskimez & San. Öğr. Gör. Haydar Tanrıverdi & Araş. Gör. Erhan Uslu, 30 Kasım 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Ses Eğitimi Bölümü Türk Halk Müziği Konseri, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Serap Baltutan & San. Öğr. Gör. Engin Şafak Gürler, 01 Aralık 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, 43. Kuruluş Yıl Dönümü, 3 Mart 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Cemal Reşit Rey/CRR Konser Salonu, Harbiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Aşık Veysel Anma Konseri, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Erdoğan Eskimez, 18 Mart 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Taşkın Doğanışık Anma Gecesi, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Haydar Tanrıverdi & San. Öğr. Gör. Serap Baltutan & Araş. Gör. Erhan Uslu, 28 Mart 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Türkülerdeniz Türk Halk Müziği Konseri, Düzenleyen: Öğr. Gör. Dr. Deniz Güneş, 13 Nisan 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Dünya Ses Gününde İTÜ Ses Korosu Konseri, Düzenleyen: Öğr. Gör. Fidan Kurt Kasapbaşı, 16 Nisan 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Uzun Havadan Gazele Şarkıdan Türküye Koro Konseri, Düzenleyen: Doç. Dr. Ayşegül Aral Altıok, 17 Nisan 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Memleket Havaları Konseri, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Erdoğan Eskimez & San. Öğr. Gör. Mustafa Demirkaya, 4 Mayıs 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Talebenağme 3, Düzenleyen: Öğr. Gör. Gülşah Sönmez, 15 Mayıs 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, 20. Yüzyıl’dan Yansımalar, Düzenleyen: Öğr. Gör. Gülşah Sönmez, 16 Mayıs 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Mahzuni Şerif ve Muhlis Akarsu Türküleri, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Serap Baltutan, 22 Ekim 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Düzenleme Kurul Üyeliği. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, Kuşaklararası Buluşmalar, Düzenleyen: San. Öğr. Gör. Haydar Tanrıverdi & Araş. Gör. Erhan Uslu 14 Kasım 2018, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, Maçka/İstanbul.

DEĞERLENDİRME JÜRİ ÜYELİKLERİ

·        Demir, Gonca., (2018). Değerlendirme JüriÜyeliği. O Ses Selçuk, Selçuk Üniversitesi Gizli Hazineler Topluluğu, SüleymanDemirel Kültür Merkezi/SDKM, 30 Ağustos Salonu, 12-14-16 Kasım, Saat: 18.00-21.00,Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Konya/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2019). Değerlendirme JüriÜyeliği. O Ses Selçuk, Selçuk Üniversitesi Gizli Hazineler Topluluğu, SüleymanDemirel Kültür Merkezi/SDKM, 30 Ağustos Salonu, 24-25-27 Kasım, Saat:18.00-21.00, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Konya/Türkiye.

·        

AKADEMİK İDARİGÖREVLER

 • Demir, Gonca., (2012). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Video Kayıt Görevi, Osmanlı İmparatorluğunda Dini Müzikler Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Müzikoloji Bölümü, Maçka Kampüsü, Sosyal Tesisler Binası, 25 Nisan 2012, Saat: 09.00-17.00, Teşvikiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2012). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Organizasyon Görevi, Müzik Yayıncılığı Günleri Paneli ve Sergisi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Müzikoloji Bölümü, Maçka Kampüsü, Sosyal Tesisler Binası, 24-25-26-27 Aralık 2012, Saat: 09.00-17.00, Teşvikiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2012). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Simultane Çeviri Görevi, Nida Tüfekçi Uluslararası Bağlama Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Müzikoloji Bölümü, Maçka Kampüsü, Sosyal Tesisler Binası, 10-11-12-13-14 Nisan 2012, Saat: 09.00-17.00, Teşvikiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2012). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Simultane Çeviri Görevi, 1. Uluslararası Kanun Sempozyumu ve Festivali, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Müzikoloji Bölümü, Maçka Kampüsü, Sosyal Tesisler Binası, 01-02 Ekim 2012, Saat: 09.00-17.00, Teşvikiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Akademik İdari Görev. Ders Planları Hazırlık Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 13-30 Aralık 2013, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Akademik İdari Görev. Eğitim Planları Hazırlık Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 30 Ekim-01 Kasım 2013, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Akademik İdari Görev. Eğitim Planları Hazırlık Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 13-17 Mayıs 2013, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Akademik İdari Görev. Sınav Planları Hazırlık Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 30 Nisan-07 Mayıs 2013, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Organizasyon Görevi, 2012-2013 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 08 Temmuz 2013, Saat: 10.00-24.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Kurulu Görevi, 1. Uluslararası Kaval Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Müzikoloji Bölümü, Maçka Kampüsü, Sosyal Tesisler Binası, 20-21 Şubat 2014, Saat: 09.00-17.00, Teşvikiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Akademik İdari Görev. Kesin Kabul Sınavı Raportör Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 06-07 Ağustos 2014, Saat: 10.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Listesi Hazırlık Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 15-19 Eylül 2014, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Akademik İdari Görev. Eleme Sınavı Video Kayıt Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Çalgı Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 10 Haziran 2014, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Akademik İdari Görev. Baraj Sınavı Video Kayıt Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Çalgı Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 25 Haziran 2014, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Organizasyon Görevi, İTÜ Bağlama Günleri, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Çalgı Bölümü, Mustafa Kemal Amfisi, Maçka Kampüsü, 02-03-04 Nisan 2014, Saat: 20.00-24.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Akademik İdari Görev. Eğitim Planları Hazırlık Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 18 Şubat-30 Mayıs 2014, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Akademik İdari Görev. Ders Planları Hazırlık Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 01-29 Ağustos 2014, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Akademik İdari Görev. Giriş Sınavı Raportör Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 20-21-22-23 Temmuz 2015, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Akademik İdari Görev. Kesin Kabul Sınavı Raportör Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 27-28-29-30-31 Temmuz 2015, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Akademik İdari Görev. Eleme Sınavı Raportör Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Çalgı Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 11 Haziran 2015, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Akademik İdari Görev. Kurum Tanıtım Günleri Sunum Görevi, İTÜ Tanıtım ve Tercih Günleri, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Maslak Kampüsü, 01-02-03-04-05-06-07 Temmuz 2015, Saat: 09.00-17.00, Maslak/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Akademik İdari Görev. Baraj Sınavı Raportör Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Çalgı Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 29 Haziran 2015, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Akademik İdari Görev. Kurum Katalog Güncelleme Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 09 Ekim-30 Ekim 2015, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Organizasyon Görevi, İTÜ 41. Kuruluş Yıldönümü Konseri, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 05 Mart 2016, Saat: 20.00-24.00, Harbiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Akademik İdari Görev. Yazılı Sınav Gözetmenlik Görevi, SES 361 Ses Fizyolojisi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 10 Ocak 2016, Saat: 11.00-13.00, Maçka/İstanbul
 • Demir, Gonca., (2016). Akademik İdari Görev. Giriş Sınavı Raportör Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Çalgı Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 18-19-20-21 Temmuz 2016, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Akademik İdari Görev. Kesin Kabul Sınavı Raportör Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Performans Ana Sanat Dalı, Çalgı/Ses Yüksek Lisans Programı, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 28 Haziran 2016, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Akademik İdari Görev. Eğitim Planları Hazırlık Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 24 Mart-30 Mayıs 2017, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Akademik İdari Görev. Arşiv Çalışmaları Güncelleme Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 27 Eylül-14 Aralık 2017, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Akademik İdari Görev. Kurum Tanıtım Günleri Sunum Görevi, İTÜ Tanıtım ve Tercih Günleri, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Maslak Kampüsü, 16-17 Şubat 2017, Saat: 09.00-17.00, Maslak/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Akademik İdari Görev. Eğitim Planları Hazırlık Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 25 Ocak-30 Mayıs 2017, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Akademik İdari Görev. Bölüm Kurulu Toplantı Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 14 Mart 2017, Saat: 16.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Organizasyon Görevi, İTÜ Bağlama Günleri, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Çalgı Bölümü, Mustafa Kemal Amfisi, Maçka Kampüsü, 19-20 Nisan 2017, Saat: 20.00-24.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Akademik İdari Görev. Eleme Sınavı Raportör Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 17-18-19-20 Temmuz 2017, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Akademik İdari Görev. Kesin Kabul Sınavı Raportör Görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü, Maçka Kampüsü, Bölüm Binası, 24-25-26-27-28 Temmuz 2017, Saat: 09.00-17.00, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Organizasyon Görevi, Şeb-i Arûs: Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü: Selam Vakti Etkinlikleri: Mûsikî Faslı Konseri, T.C. Konya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Mevlana Türbesi Sohbet Çadırı, 12-13-15-16 Aralık 2018, Saat: 13.00-14.00, Konya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2019). Akademik İdari Görev. Etkinlik Düzenleme Organizasyon Görevi, Şeb-i Arûs: Mevlana’nın 746. Vuslat Yıl Dönümü: Selam Vakti Etkinlikleri: Mûsikî Faslı Konseri, T.C. Konya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Mevlana Türbesi Sohbet Çadırı, 9-14-16 Aralık 2019, Saat: 13.30-15.00, Konya/Türkiye.

SANATSAL İCRA FAALİYETLERİ

 • Demir, Gonca., (1990-1995). Bireysel/Toplu Müzikal İcra Faaliyeti (Bağlama/Vokal/Korist). Dodurga İlköğretim Okulu, Bahar/Güz Yarıyılı Sanatsal Etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı, Bozüyük/Bilecik.
 • Demir, Gonca., (1995-1998). Bireysel/Toplu Müzikal İcra Faaliyetleri (Bağlama/Vokal). Donanma İlköğretim Okulu, Bahar/Güz Yarıyılı Sanatsal Etkinlikleri, Değirmendere Kültür Merkezi, Gölcük/Kocaeli.                       
 • Demir, Gonca., (1995-2010). Bireysel Müzikal İcra Faaliyeti (Bağlama/Vokal). Kovalı Köyü Düğün Töreni Örneklemleri, Kına Oyun Havaları ve Gelin Çıkarma Havaları Yerel İcra Performansları, Yeşilhisar/Kayseri.
 • Demir, Gonca., (1995-1998). Bireysel/Toplu Müzikal İcra Faaliyetleri (Bağlama/Vokal). Değirmendere Belediye Sanat Evi, Bahar/Güz Yarıyılı Sanatsal Etkinlikleri, Değirmendere Amfi Tiyatro, Değirmendere/Kocaeli.                              
 • Demir, Gonca., (1997). Bireysel Müzikal İcra Faaliyeti (Bağlama/Vokal). Kocaeli TV, Türk Halk Müziği Programı, Konuk İcracı, Yeni Gölcük Yolu. Sanayi Mevkii No:35/1, Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (1998). Bireysel/Toplu Müzikal İcra Faaliyetleri (Bağlama/Vokal). Gölcük Belediye Konservatuarı, Bahar/Güz Yarıyılı Sanatsal Etkinlikleri, Şirinköy Kültür Merkezi, Gölcük/Kocaeli.  
 • Demir, Gonca., (1999-2003). Bireysel/Toplu Müzikal İcra Faaliyetleri (Bağlama/Kaval/Perküsyon/Vokal). Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi/GİAL, Bahar/Güz Yarıyılı Sanatsal Etkinlikleri, İhsaniye Stadı, Gölcük/Kocaeli.                       
 • Demir, Gonca., (1999-2003). Bireysel/Toplu Müzikal İcra Faaliyetleri (Bağlama/Kaval/Perküsyon/Vokal). Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı, Bahar/Güz Yarıyılı Sanatsal Etkinlikleri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (1999). Bireysel Müzikal İcra Faaliyeti (Bağlama/Vokal). Özel Mekân Sahnesi, Türk Halk Müziği Programı, Konuk İcracı, Kocaeli Fuarı, Karabaş, Hatıra Sk. No:2, 41040, Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (2000). Bireysel Müzikal İcra Faaliyeti (Bağlama/Vokal). Gölcük Belediyesi İhsaniye Fındık Festivali, İhsaniye Stadı, Gölcük/Kocaeli.
 • Demir, Gonca., (2001). Bireysel Müzikal İcra Faaliyeti (Bağlama/Kaval/Vokal). Osmaneli Belediyesi Yaz Konserleri, Osmaneli Stadyumu, Osmaneli/Bilecik.
 • Demir, Gonca., (2002). Bireysel Müzikal İcra Faaliyeti (Bağlama/Kaval/Vokal). Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Liseler Arası Tiyatro Festivali, Şehirlerarası Tiyatro Turnesi, Gölcük İmam Hatip Lisesi/GİHL, Şeyh Edebali Stadyumu, Bilecik.
 • Demir, Gonca., (2003). Bireysel Müzikal İcra Faaliyeti (Bağlama/Kaval/Vokal). İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Yabancı Diller Yüksek Okulu/YDYO, Bahar/Güz Yarıyılı Sanatsal Etkinlikleri, Mustafa Kemal Amfisi, Beşiktaş/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2004-2010). Bireysel/Toplu Müzikal İcra Faaliyetleri (Bağlama/Vokal/Korist). İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Bahar/Güz Yarıyılı Sanatsal Etkinlikleri, Mustafa Kemal Amfisi, Beşiktaş/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2012-2018). Bireysel/Toplu Müzikal İcra Faaliyetleri (Etkinlik Düzenleme ve Yürütme Kurulu Görevleri). İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, H Blok, BİSED Konser Salonu, Beşiktaş/İstanbul.(Url<http://etkinlik.itu.edu.tr/>)&(Url<http://www.tmdk.itu.edu.tr/etkinlikler>).

USTA ÖĞRENCİLİK GÖREVLERİ

·        Demir, Gonca., (1995-1998). Usta Öğrencilik Görevi. BireyselBağlama Eğitimi, Öğretim Görevlisi Turgay İnce, Değirmendere Belediye SanatEvi, Bölüm Binası, Degirmendere/Kocaeli.

·        Demir, Gonca., (1999-2003). Usta Öğrencilik Görevi. BireyselBağlama Eğitimi, Öğretim Görevlisi Arif Yanmaz, Kocaeli Büyükşehir BelediyeKonservatuarı, Bölüm Binası, Kocaeli.

·        Demir, Gonca., (1999-2003). Usta Öğrencilik Görevi. BireyselKaval Eğitimi, Öğretim Görevlisi Ersin Killik, KocaeliBüyükşehir Belediye Konservatuarı, Bölüm Binası, Kocaeli.

·        Demir, Gonca., (1999-2003). Usta Öğrencilik Görevi. BireyselPerküsyon Eğitimi, Öğretim Görevlisi Haluk Dolanbay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı, Bölüm Binası, Kocaeli.

·        Demir, Gonca., (2002-2003). Usta Öğrencilik Görevi. BireyselŞan Eğitimi, Öğretim Görevlisi Nuray Polat, KocaeliBüyükşehir Belediye Konservatuarı, Bölüm Binası, Kocaeli.

·        Demir, Gonca., (2005-2007). Usta Öğrencilik Görevi. BireyselŞan Eğitimi, Öğretim Görevlisi Doktor Ayşegül Aral Altıok, İstanbulTeknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses EğitimiBölümü/SES, Bölüm Binası, Beşiktaş/İstanbul.

·        Demir, Gonca., (2007-2009). Usta Öğrencilik Görevi. BireyselŞan Eğitimi, Öğretim Görevlisi Doktor Şahin Saruhan, İstanbulTeknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses EğitimiBölümü/SES, Bölüm Binası, Beşiktaş/İstanbul.

·        Demir, Gonca., (2005-2019). Usta Öğrencilik Görevi. BireyselTürk Halk Müziği Yorumculuk Eğitimi, Öğretim Görevlisi Profesör Erol Parlak, İstanbulTeknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses EğitimiBölümü/SES, Bölüm Binası, Beşiktaş/İstanbul.

·        

USTA ÖĞRETİCİLİK GÖREVLERİ

 • Demir, Gonca., (2013). Usta Öğreticilik Görevi. Temel Müzik Eğitimi, Beşiktaş Müzik Merkezi/BMM, Sinanpaşa Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi, Çınar Apartmanı No: 7, Kat: 4, Beşiktaş/İstanbul. (Url<http://www.besiktasmuzik.com/>).
 • Demir, Gonca., (2020). Usta Öğreticilik Görevi. Emre Şahin. Bireysel Vokal İcra Çalışmaları. Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı, Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı, Selçuklu/Konya. (Url<https://www.youtube.com/channel/UCHLGiDnyacaUmWZ1YIjwBbw>) & (Url<https://www.youtube.com/channel/UCLsPDglNFnHmwk6mLKL4y6w>).

·        

MEZUNİYETTÖRENİ ETKİNLİKLERİ 

·        Demir, Gonca., (2009). Lisans (Ana Dal) Mezuniyet Töreni.İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK,Temel Bilimler Bölümü/TEB, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ Stadyumu, MaslakKampüsü, Sarıyer/İstanbul.                                                       

·        Demir, Gonca., (2010). Lisans (Çift Ana Dal) MezuniyetTöreni. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi DevletKonservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü/SES, İTÜ Stadyumu, Maslak Kampüsü,Sarıyer/İstanbul. 

·        Demir, Gonca., (2012). Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni.İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Türk MüziğiProgramı/TMP,  İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi/SDKM, Maslak Kampüsü,Sarıyer/İstanbul. 

·        Demir, Gonca., (202*). Doktora Mezuniyet Töreni. EgeÜniversitesi/EÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Temel Bilimler Bölümü/TEB, TürkMüziği Programı/TMP, ***, Ege Üniversitesi Kampüsü, Bornova/İzmir.

·        

KURUMSALDANIŞMANLIK HİZMETLERİ

·        Demir, Gonca., (2012-2020). Kurumsal Danışmanlık Hizmeti.KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) ModelÖrneklemleri, Genel Müdür Hürol Erişçi, Erişçi Elektronik Sanayi TicaretLimited Şirketi, Cumhuriyet Mahallesi, Kazım Orbay Caddesi, Elysium Residence,D Blok, D: 6, 34381, Şişli/İstanbul. (Url<https://www.erisci.com/>).

·        Demir, Gonca., (2012-2020). Kurumsal Danışmanlık Hizmeti.Akademik Yayın Çevirileri, Genel Müdür Levent Türer, Türer Çeviri Hizmetleri, Tuna,1690. Sokak, No: 301, D: 5, 35600, Karşıyaka/İzmir.(Url<https://www.turerceviri.com/>).

·        Demir, Gonca., (2009-2010). Kurumsal Danışmanlık Hizmeti. IPA Turca: Kural Tabanlı TürkçeFonetik Dönüştürücü Programı/KTTFDP, Uzman Yücel Bicil, Türkiye Bilimsel VeTeknolojik Araştırma Kurumu/TUBİTAK, Ulusal Elektronik Ve Kriptoloji AraştırmaEnstitüsü/UEKAE, Çoklu-Ortam Teknolojileri Araştırma Ve GeliştirmeLaboratuvarı, Gebze/Türkiye.

·        

KATILINAN BİLİMSELETKİNLİKLER

 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Konferans: Türk Makam Müziğinde Ezgi Sınırlarının Otomatik Olarak Belirlenmesi İçin Kullanılan Algoritmalar: Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu. Müzik Teorisi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 01 Mart 2013, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Sempozyum: Uluslararası Müzik Ve Kuram Sempozyumu. Müzik Teorisi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 15 Mart 2013, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. I. Dünya Ses Günü. Üsküdar Üniversitesi & Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği/SKYBD, Nermin Tarhan Konferans Salonu, 16 Nisan 2013, Altunizade Mahallesi, Haluk Türksoy Sokak, No: 14, 34662, Üsküdar/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer/Atölye: Sevdalinka Ve Polifonik Halk Şarkıları: Prof. Dr. Jasmina Talam & Prof. Dr. Tamara Karaca Beljak. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 25 Nisan 2013, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Konferans: Makam Nazariyesine Halk Müziğinden Bakmak: Doç. Dr. Okan Murat Öztürk. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 29 Kasım 2013, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: Janissary Music: A Short Cultural History Of Turkish Music In Europe: Prof. Dr. Ralf Martin Jager. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 3 Aralık 2013, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: Concepts Of Western And Ottomon Music History: Prof. Dr. Ralf Martin Jager. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 5 Aralık 2013, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Panel: Türk Müziği Konservatuarları Buluşuyor. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 24 Aralık, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Söyleşi: Biz Bize Yüz Yüze: Öğr. Gör. Erol Aktı. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 18 Şubat 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: Solmizasyon & Armoni Metodolojisi: Öğr. Gör. Dr. Mustafa Avşar. Müzik Teorisi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 18 Mart 2014, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Sempozyum: Music Of The Turkic Speaking World. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 18-20 Nisan 2014, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: Performans Farkındalığı Semineri: Prof. Dr. Connie De Jongh. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 4-5-6 Kasım 2014, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Çalıştay: Türkiye’de İlk Müzikoloji Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Gültekin Oransay’ın Ölümünün 25. Yıl Dönümünde 1. Müzikoloji Bölümleri Çalıştayı. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 20 Kasım 2014, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Aktif İzleyici Katılımı. Panel/Sergi/Dinleti: Ölümünün 80. Yılında Ali Rıfat Çağatay. Müzik Teorisi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 03 Mart 2015, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: ABD’de Müzik Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarına Başvuru Koşulları Ve Kabul Süreci: Öğr. Gör. Dr. Günay Koçhan Flower. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 16 Mart 2015, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Aktif İzleyici Katılımı. II. Dünya Ses Günü. Üsküdar Üniversitesi & Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği/SKYBD, Nermin Tarhan Konferans Salonu, 18 Nisan 2015, Altunizade Mahallesi, Haluk Türksoy Sokak, No: 14, 34662, Üsküdar/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: Müzikoloji Yüksek Lisans Seminer Dizisi 2: Müzik Araştırmacısı Cemal Ünlü. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 5 Aralık 2016, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: Müzikoloji Yüksek Lisans Seminer Dizisi 1: Doç. Dr. Aslı Kayhan. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 14 Kasım 2016, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Aktif İzleyici Katılımı. Uygulamalı Seminer: Müzikoloji Yüksek Lisans Seminer Dizisi 2: Prof. Dr. Safa Yeprem. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 20 Aralık 2016, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: İngiltere’de Bağlama Ve Anadolu Geleneksel Müzik Kültürü: Prof. Erol Parlak. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 17 Kasım, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: Müzikoloji Yüksek Lisans Seminerleri Dizisi 5: Doç. Nesibe Özgül Turgay. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 03 Nisan 2017, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. III. Dünya Ses Günü. Üsküdar Üniversitesi & Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği/SKYBD, Nermin Tarhan Konferans Salonu, 10 Nisan 2017, Altunizade Mahallesi, Haluk Türksoy Sokak, No: 14, 34662, Üsküdar/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE Performans Ana Sanat Dalı Çalgı-Ses Yüksek Lisans Programı Öğrenci Seminerleri ve Dinletisi. Çalgı Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 4 Mayıs 2017, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. Konferans: Müzik Ve Hermenötik: Prof. Dr. Burhaneddin Tatar. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 17 Kasım 2017, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: Sistematik Müzikoloji Çalışmaları. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 20 Aralık 2017, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer/Konser: Doğu-Batı Müziğinde Şan Sanatının Önemi: Öğr. Gör. Günay Acar. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 02 Nisan 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer/Konser: Kırım Tatar Halk Müziği Ve Oyunları. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 03 Nisan 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Sempozyum: Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen. Konservatuar Müdürlük Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 18 Ekim 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Seminer: Geleneksel Müzik Kayıtlarının Hesaplamalı Analizi: Doç. Dr. Barış Bozkurt. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 07 Aralık 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Söyleşi: Türkiye’nin Halk Müziği Makamları: Öğr. Gör. Melih Duygulu. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 12 Aralık 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Söyleşi: İstanbul Konuşmaları: Sanatçı Öğr. Gör. Yücel Paşmakçı. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 17 Aralık 2018, Maçka/İstanbul.

KATILINANSANATSAL ETKİNLİKLER

 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Arif Sağ & Erdal Erzincan & Tolga Sağ. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, 26 Şubat 2013, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Hayde Karadenize: Karadenizden Oyunlar Ve Türküler. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, 5 Nisan 2013, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: İTÜ Bağlama Günleri. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, 10-11-12 Nisan 2013, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Bağlama Takımı. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, 29 Nisan 2013, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Asım Kuzuluk Barak Ve Amik Havaları. Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Sosyal Tesisler Konferans Salonu, 7 Mayıs 2013, Teşvikiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Müzikal: Rıhtım (Dünya Prömiyeri). Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Cemal Reşit Rey/CRR Konser Salonu, 21 Kasım 2013, Harbiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2013). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Dünya Koro Günü. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Cemal Reşit Rey/CRR Konser Salonu, 8 Aralık 2013, Harbiye/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Bağlama Takımı Konseri. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, 24 Şubat 2014, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Sıra Gecesi: Oxford’lular Sıra Gecesi Topluluğu. Çalgı Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 19 Mart 2014, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Sözlü Halk Oyunları Ezgileri Konseri. Türk Halk Oyunları Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 26 Mart 2014, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: İTÜ Bağlama Günleri. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, 2-3-4 Nisan 2014, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Elazığ-Harput Kürsübaşı Topluluğu. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi,  28 Nisan 2014, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2014). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Sultan III. Selim’in Suzidilara Mevlevi Ayini. Müzik Teorisi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, 12 Aralık 2014, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Sözlü Halk Oyunları Ezgileri Konseri. Türk Halk Oyunları Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 26 Mart 2015, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: İrfan Meclisi: Türkülerle Sohbet. Çalgı Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ,  Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 15 Kasım 2016, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: İstanbul’un Sesleri. Çalgı Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 16 Kasım 2016, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Mektepliler Meydan Fasıl Topluluğu. Müzik Teorisi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 16 Aralık 2016, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2016). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Kompozisyon Bölümü Yeni Besteler. Kompozisyon Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 20 Aralık 2016, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: İTÜ Geleneksel Türk Müziği Topluluğu Konseri. Çalgı Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 16 Şubat 2017, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Türkülerin Dilinde Karacaoğlan. Çalgı Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 15 Mart 2017, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Sözlü Halk Oyunları Ezgileri Konseri. Türk Halk Oyunları Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 11 Nisan 2017, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Sınıftan Şöhrete: Zara- Gökhan Tepe-Merve Özbey. Çalgı Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 13 Nisan 2017, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Herkes İçin Sanat Akademisi: Adıyaman. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 17 Kasım 2017, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2017). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Yeni Besteler Konseri. Kompozisyon Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 12 Aralık 2017, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Tezenesiz Bağlama Çalım (Şelpe) Tekniklerinde Yenilikçi Uygumalar. Müzik Teorisi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 06 Mart 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Nida Bağlama Dörtlüsü. Çalgı Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 22 Mart 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: İTÜ Bağlama Günleri. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, 24-25 Nisan 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Türk Halk Müziği Konseri: Volkan Konak. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, 26 Nisan 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Türk Sanat Müziği Konseri: Melihat Gülses. Konservatuar Müdürlüğü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, İTÜ Mustafa Kemal Amfisi, 27 Nisan 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Kuşaklararası Buluşmalar: Çetin Akdeniz & Ali Yılmaz. Ses Eğitimi Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 14 Kasım 2018, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Aktif İzleyici Katılımı. Konser: Nida Tüfekçi’yi Anma Konseri. Ses Eğitimi & Müzikoloji Bölümü Etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu/BİSED, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, 6 Aralık 2018, Maçka/İstanbul.

MÜZİKAL GRUP ÜYELİKLERİ

·        Demir, Gonca., (2010). Solistlik Görevi. Grup Müselles: MüzikGrubu, Tür: Halk Müziği Düzenlemeleri, Basın Sorumlusu: snr.s@live.com,E-mail: grupmuselles@gmail.com,(Url<http://www.muselles.net/>) & (Url<https://www.youtube.com/channel/UC-VaqKZDpAXnOWCXBthttvg>)& (Url< https://www.facebook.com/grupmuselles/>).

·        

ALANARAŞTIRMALARI

·        Demir, Gonca., (2009-2010). Alan Araştırması. Kovalı KöyüDüğün Töreni Örneklemleri, Yerel Müzik ve Metin Derleme Çalışmaları, KaynakKişi Özel Görüşmeleri, Yeşilhisar/Kayseri.

·        

AKADEMİK YAYIN PLATFORMLARI

·        <Academia>                        Url<https://istanbultek.academia.edu/GoncaDemir>

·        <ResearchGate>                 Url<https://www.researchgate.net/profile/Gonca_Demir2>

·        <Linkedin>                          Url<https://www.linkedin.com/in/gonca-demir-380849a/>

·        <Publons>                            Url<https://publons.com/researcher/1481373/gonca-demir/>

·        

 

   Yönetilen Tezler
1. Gonca Demir, " Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNSnin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller ", İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı/MJT, 2012 - 2019, Tamamlandı
2. Gonca Demir, " Dil Müzik İlişkisi Ekseninde Yapılanan Türk Halk Müziği Yöresel Ağız Özelliklerinin Fonetik Notasyonu ", İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Müziği Programı/TMP, 2009 - 2011, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi
gnc.dmr@windowslive.com & gnc.dmrr@gmail.com & demirgon@itu.edu.tr & gonca.demir@selcuk.edu.tr

 Dersler