DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA

Mevlana Koordinatör: Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA

Amacı: Geleneksel Türk Müziği lisans programlarının amacı, Türk Sanat Müziğini ve Türk Halk Müziğini geleneksel kurallar ve kalıplar çerçevesinde aslına en uygun biçimde sergileyebilecek ses ve saz icracılarını, nazarî ve performans yönüyle ulusal ve/veya uluslararası düzeyde temsil edebilecek seviyede sanatçı / icracı ve akademisyen adayı yetiştirmek, entelektüel bilgi ve icra donanımı kazandırmaktır.

Vizyon: Geleneksel Türk Müziği programının vizyonu, eğitim-öğretim, icra ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, gerek öğrenci gerekse akademik kadro bakımından tercih edilebilen, ortaya konulan icra ve araştırmalar ile Türk Müziğinin nazarî ve icra yönüne ışık tutan, alana yönelik sorunlara çözüm önerileri getirebilen, gelişmeye açık, sanatçı / icracı ve akademisyen adayı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası iletişim ve işbirliğini geliştiren bir program olmaktır.

Misyon: Geleneksel Türk Müziği programı bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında ulusal ve uluslararası eğitim ve icra kurumları ile olan işbirliğini geliştirerek ülkemizin ihtiyacı olan ses / saz sanatçıları, eğitimcileri ve akademisyen adaylarını yetiştirmek, eğitim-öğretim programını, alana yönelik sanatçı / icracı ve araştırmacıların ortaya koyduğu çalışmalar ışığında daha da ileri götürmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Türk Sanat Müziğini ve Türk Halk Müziğini geleneksel kurallar ve kalıplar çerçevesinde aslına en uygun biçimde sergileyebilecek ses ve saz icracılarını, nazarî ve performans yönüyle ulusal ve/veya uluslararası düzeyde temsil edebilecek seviyede sanatçı / icracı ve akademisyen adayı yetiştirmek, alan bilgisi ve becerisinin yanında diğer müzik türleri üzerinde de entelektüel bilgi birikimi kazandırmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenecek YGS sınavından alınacak taban puanlardan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğrenci işlerine ön kayıt yaptırabilecek, daha sonra Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Anasanat Dalları için özel yetenek Sınavları ile öğrenci kabulü yapılır. Yönerge ile belirlenen bu özel yetenek sınavlarından başarılı olan adaylar, belirlenen kayıt şartlarına göre lisans öğrencisi olarak kesin kayıt yaptırırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İlgili yönetmelik ve yönetim kurulu kararlarına bağlı olarak öğrencilerin önceki öğrenmelerine ilişkin dersleri muafiyet veya eşdeğer olarak tanınabilir.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için, o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programdaki dersler, her dersin kendine özgü değerlendirme kriterleri çerçevesinde ilgili yönetmelik esaslarına göre Vize, Final ve Bütünleme sınavları ile ölçülüp değerlendirilir.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrenciler, amaçları ve çalışmaları doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı korolarda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kadrolarında, Üniversitelerin Türk Müziği eğitimi ve ilgili alanları ile çeşitli sanat ve eğitim kurumlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, amaçları ve çalışmaları doğrultusunda ülkemizdeki diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim alabilirler.