DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
SAHNE SANATLARI
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. DİLEK ZERENLER
Fakülte Adı:  DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO A.S.D
Ana Bilim Dalı:  TİYATRO
E-Mail :  dilekzerenler hotmail.com
Telefon : 0332 2233500/1241
Adres : Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Ün. Fen Edebiyat Fakültesi 19982007

  Akademik Yayınlar:
1. Dilek Zerenler, " Antik Oyunların Günümüzde Sahnelenmesine Bir Örnek: Medea ", Littera, 27, Littera, 379-384, 2010,( Diğer )

A.2.1. Zerenler,D., Pedofili Üzerine İki Oyun İncelemesi: Karatavuk ve Donmuş, Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkishor Turkic Volume 10/12 Summer 2015, p. 1339-1352 DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8404 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

A.2. 2. Zerenler,D., In-Yer-Face Tiyatrosunda Şiddet Üzerine Bir Örnek: Yastık Adam, SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı, Y, 2014, s. 255-262

A.2. 3. Zerenler, D., “İstanbul Beyaz Rakı Rengarenk, Kırmızı Yorgunları, Gözü Kara Alaturka Adlı Oyunlardaki İstanbul”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 31, 2012, s.105-118 (MLA International Bibliography)

A.2.4. Zerenler, D., “Language of Relationsihp In Michael Frayn''''s Play Here”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 26, 2011, s.379-384 (DOAJ- Directory of Open Access Journals)

A.2.5. Zerenler, D., “Antik Oyunların Günümüzde Sahnelenmesine Bir Örnek: Medea”, Littera, Cilt 27, 2010, (MLA International Bibliography)

A.2.6. Zerenler, D., “Memet Baydur''''un Tutunamayanları”, Folklor/Edebiyat, Cilt: 15, Sayı 59, 2009/3, s.157-182  (MLA Folklore Bibliyography)

A.2.7.Zerenler, D., Nature Image In the Short Stories of Ted Hughes: Snow, The Harvesting and The Rain Horse”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 16, 2006, s.801- 815 (Yüksek lisans tezinden üretilmiştir.) (DOAJ- Directory of  Open Access Journals

B. Uluslararası Bildiriler

B-1) Tam metinli bildiriler

(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)

B.1. Zerenler, D., The Harmony of Traditional and Modern Turkish Drama inBilgesu Erenus’ Play Misafir,  The WEIInternational Academic Conference, 12-15 Nisan 2015, Viyana, Avusturya, s.10-16

B.2. Zerenler, D., “Locality As A Cultural Setting That Builds A Bridge Between Past and Present in Turkish Drama”, Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Linguisticis, Literature and Translation into Education, International Conference, Almaata, Kazakistan, 24-25 Nisan 2009, s.46-49

B.1.3.Zerenler, D., “Amerikan Basınında (1997-2005), Mevlânâ”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu,  Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 25-28 Mayıs 2006,  s.297-302

B-1.1) Özet (Abstract)

(Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

B. 1.1.1.Zerenler, D., “From Page to Stage Adaptation of a Turkish Novel to a Play Form: Saatleri Ayarlama Enstitüsü (The Institue of Correcting Clocks)”, The 34th International Comparative Drama Conference, Loyola Marymount University, Los Angeles, ABD, 25-27 Mart 2010, s. 74-75 (Özeti basılmıştır.)

B.1.1.2. Zerenler, D., “Illusion and Reality in Pygmalion and Cacoons”, The 32nd International Comparative Drama Conference, Loyola Marymount University, Los Angeles, ABD, 27-29 March 2008,  s.84 (Özeti basılmıştır.)

D. Ulusal Çalışmalar

D-1) Araştırma makalesi (hakemli)

 

D1.  Zerenler, D., “A Semiotic Study of The Play Ghosts” Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Edebiyat Dergisi, Sayı 21, 2009, s.45-53

D2. Onur, G., Zerenler, D., “Lawrence''ın Oğullar ve Sevgililer''inde Sınıf Bilincine İlişkin Diyalog Çözümlemeleri”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı 15, 2006, s.1-14

D3. Zerenler, D., “Antigone''nin İki Farklı Yorumu”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 18,  2005/Güz, s.263-272

D4. Zerenler, D., “Helene ve Güzel Helena Adlı Oyunların Konu Bakımından Karşılaştırılması”Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 17, 2005/Bahar, s. 203-212

D5. Onur, G., Zerenler, D., “Spirit and Animal Images in Hughes'' Two Short Stories: The Harvesting and The Rain Horse”,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10, 2003, s. 329-338

D6. Onur, G., Zerenler, D., “Allı ile Fırfırı: Bir Masal Çözümlemesi”,  Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı 14, 2002, s. 193-200

D7. Zerenler, D., “Postmodernizm ve John Fowles”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  Edebiyat Dergisi, Sayı 13, 1999, s.159-168

E- Ulusal Bildiriler

E-1) Tam metinli bildiriler

(Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

 

E.1.1. Zerenler, D., “Sahnedeki ‘Katil-Kurban'' Kadın: Phaedra”,3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, S.Ü. Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı,  28-30 Nisan 2010, s.303-314

E.1.2.Zerenler, D., “Margaret Atwood''un Penelope''si Homeros''in Odysseus''una Karşı”, II. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 35, 27-29 Nisan 2009, s.560-566

E-2) Poster olarak sunulan ve tam metin yayınlananlar

 

E.2.1. Zerenler, D., “Stylistic Analysis of Ted Hughes'' Short Story: Snow”, 2007 Unesco Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, (Poster), 02-02 Mayıs 2007, s.763-768

E.2.2. Onur, G., Zerenler D., “Harput''ta Bir Amerikalı Adlı Oyunun Göstergebilimsel Çözümlemesi”,  XIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Harran Üniversitesi, (Poster), 20-21 Mayıs 2005, s.159- 167

F- Ulusal Kitap

F-1) Kitap yazarlığı

 

Zerenler, D., Tiyatroda Yapısalcı Çözümleme, Mahmud ile Yezida- Taziye- Geyikler Lanetler, Mitos Boyut Yayınları, ISBN 978975508039.2, 2010

J- Burslar    

J-1) Üniversite dışı kaynaklardan almış olduğu uluslararası burslar (1 aydan 3 aya kadar)

 

J.1.1. Fulbright Bursiyeri: ‘Religious Pluralism in the United States'', (Fulbright Summer Courses), California University, Santa Barbara, ABD, 1 Haziran-15 Temmuz 2006

 

J.1.2. Misafir Araştırmacı: ‘A Textual Analysis of Bernard Shaw''s Plays'', The Robert Anderson Research Charitable Trust, Londra, İngiltere, 1-31 Ağustos 2007

 

J.1.3. Misafir Araştırmacı: ‘The Plays of Alan Bennet and Alan Ayckbourn: A Textual Analysis'', The Robert Anderson Research Charitable Trust, London, England, 1-30 Temmuz 2009

 

O- Bilimsel / Sanatsal Faaliyetlere Katkı

Uluslararası

 

O-5) Bilimsel / Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği/editörlüğü/başkanlığı

 

O.1.1. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: 22 nd All-Turkey English Literature Conference, 25-27 Nisan 2001, Konya

O.1.2.Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu- Sempozyum Sekreteri: 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın'': Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Nisan 2010

O.1.3. Sempozyum Bilim Kuruluğu Üyeliği: 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın'': Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Nisan 2010

Ulusal

O-11) Bilim / Sanat kurulu üyeliği

O. 11. 1. Bilim Kurulu Üyesi: Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Sosyal ve Teknik Araştırmalar (Sosyo-Teknik) Online Dergisi''nde Bilim Kurulu Üyeliği, Nisan 2010

 

O-12) Bilimsel / Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği/editörlüğü/başkanlığı

O. 12. 1. Tiyatro Festivali Düzenleme Kurulu Başkanlığı: Dilek Sabancı Tiyatro Festivali, 1-10 Nisan 2013

O. 12.2. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: Tarihi Süreçte Mevlana ve Eserleri, SÜ Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 2011


  Yönetilen Tezler
1. Canan Baloğlu, " The Violence Element In Sarah Kane's Blasted, Phaedra's Love and Cleansed ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2009 - 2012, Tamamlandı
2. Mehmet Ali Öztürk, " ?Shakespeare'in Othello'su ile Verdi'nin Othello'sunun Metinsel Yönden Karşılaştırılması, ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Müzik, 2008 - 2011, Tamamlandı
3. Hüseyin Şen, " ?"Leyla İle Mecnun" Adlı Halk Hikayesinin Meddah Formunda Oyunlaştırılması? ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Sahne Sanatları , 2008 - 2012, Tamamlandı
4. Raşit Çolak, " Textual Analysis of The Plays: Relatively Speaking, How The Other Half Loves, Time and Time Again by Alan Ayckbourn? ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı , 2007 - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı20072009
SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdür Yrd.20082000
SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı2009 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Devlet Konservatuvari Sahne Sanatlari BölümüBölüm Başkani31/10/200731/10/2010
S.Ü. Dilek Sabanci Devlet KonservatuvariDevlet Kons. Müd.Yrd.01/04/200803/02/2012
S.Ü. Dilek Sabanci Devlet Konservatuvari Sahne Sanatlari Bölümü Tiyatro A.S.D.Anasanat Dali Bşk.12/08/2009 
S.Ü. Dilek Sabanci Devlet KonservatuvariDevlet Kons.Müd.24/05/201124/05/2017
S.Ü. Dilek Sabanci Devlet Konservatuvari Müzik BölümüBölüm Başkan V.13/12/2016 
S.Ü. Dilek Sabanci Devlet KonservatuvariDevlet Kons.Müd.24/05/201708/11/2018
S.Ü. Dilek Sabanci Devlet Konservatuvari Sahne Sanatlari BölümüBölüm Başkani13/09/2018 
S.Ü. Dilek Sabanci Devlet KonservatuvariDevlet Kons.Müd.08/11/201808/11/2021

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BELGESEL TİYATRO
DRAMATURGİ I
DRAMATURGİ VE TEKST ANALİZİ II
DRAMATURGİYE GİRİŞ I
DRAMATURGİYE GİRİŞ II
KARŞILAŞTIRMALI METİN İNCELEMESİ I
KARŞILAŞTIRMALI METİN İNCELEMESİ II
METİN İNCELEMESİ II
POST-DRAMATİK TİYATRO
POSTMODERN METİN ÇÖZÜMLEMESİ
REJİSÖRLÜK BİLGİSİ I
TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI I
TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI II
TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI III
TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI V
TÜRK TİYATRO TARİHİ