Etkinlik Takvimi
24.03.2019

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
2016 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu Yayımlanmıştır
Yayınlayan Birim
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
Yayın Tarihi: 27.11.2017 00:00:00

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri”  başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından her yıl “Kamu İç Denetim Genel Raporu” hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır.

 

Bu çerçevede, 23.08.2017 tarihli ve 1 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen 2016 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

2016 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu için tıklayınız