ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
STAJ BELGELERİ

Faaliyet başlamadan Önce

1- Online Başvuru Formu ve Ekleri

    Ek-1 Not çizelgesi

    Ek-2 Yabancı dil düzeyini gösteren belge

2- Özel İhtiyaç Desteği - Ek Hibe Talep Formu

3- Misafir Olunacak Kurumdan Alınan Kabul Belgesi (Örnek Davet mektubu)

4- Staj Yerinin uygun olduğuna dair Bölüm Uygunluk Yazısı

5- Öğrenci ile Yükseköğretim Kurumu Arasında İmzalanan Hibe Sözlşemesi (Tüm gidiş belgeleri teslim edildikten sonra Koordinatörlük tarafından hazırlanacaktır)

    Ek-1 Learning Agreement for Traineeships 2017 Doldurma Kılavuzu (Guidlines)    (Kodlar)

    Ek-2: Genel Şartların üniversitede muhafaza edilecek nüshada bulunması zorunlu değildir.

    Ek-3: Erasmus Öğrenci Beyannamesi

6-Hesap Bildirim Dilekçesi (Avro)

7- Zorunlu sigortaların olduğu Poliçenin bir örneği (Daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ)

8- Feragat Dilekçesi

9- Yurt Dilekçesi (Yurttan çıkış yapacak öğrenciler için) 

10- Pasaport Fotokopisi (Vize Sayfası, Kimlik Bilgisi Sayfası) - Uçak Bileti Örneği 

11- Öğrencilerin başvuru formunda belirttikleri e-mail adreslerine gönderilen "Erasmus Bildirimi" konulu e-mailin çıktısı

11- Europass CV Template

Faaliyet Sona Erdikten Sonra

1. Pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri

2. Learning Agreement For Traineeships (After Mobility) Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından onaylanması. Faaliyet tarihlerini gösteren ayrı bir belge düzenlenmesi ve karşı kurum tarafından onaylanmış olması halinde bu belgeler de kabul edilir. Staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının “Evaluation of the trainee” bölümü

3. Öğrenci nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir.

4.Çevirimiçi dil sınavı: Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir.