ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
AKADEMİK TANINMA

AKADEMİK TANINMA 2017

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

ECTS KREDİSİ NEDİR?

ECTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bu değer, bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu is yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar da girer. ECTS kredileri kapsamında sadece ders saatleri yoktur; ders saatleri dışında öğrencilerin dersle ilgili yaptıkları tüm çalışmalar bu krediye dahil edilir.

“Credit transfer is the key to successful study mobility. Institutions, faculties, departments may make agreements which guarantee automatic recognition and transfer of credits.” (ECTS Users’ Guide-2015)

ECTS'de, 60 kredi 1 yıllık; 30 kredi ise bir dönemlik iş yüküne karşılık gelir. Program yurtdışında alınan derslerin iş yükünün öğrenci ve kuruma uygunluk göstermesini bekler.

Yükseköğretim kurumu yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma sağlamakla yükümlüdür. Bu sebeple, ortak olunan kurumların ders içeriklerinin uygunluğunun kontrol edilmesi, yurtdışında geçirilecek dönemin denkliği ve buna bağlı olarak tanınmanın sağlanması için gereklidir.

Öğrencinin öğrenimini tamamlaması için gerekli olmayan araştırma çalışmaları veya tanınma sağlanamayacak faaliyetler kapsamında öğrenim hareketliliği gerçekleştirilmesi uygun değildir.

“An open and flexible approach to the recognition of credits obtained in another context, including learning mobility, is therefore recommended, based on compatibility of learning outcomes rather than equivalence of course contents.” (ECTS Users’ Guide-2015)

Öğrenim Hareketliliği:

Öğrenim faaliyeti başlamadan önce tanımlanmış ders programı, tüm taraflarca Öğrenim Hareketliliği İçin Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yararlanıcı kurum, bu anlaşmada belirtilen derslerden öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder. Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce yurtdışında takip edilecek ders programının (öğrenim anlaşmasında yer alan dersler), öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık sayılacağını gösteren bölüm/fakülte/enstitü yönetim kurullarında veya senato kararı alınmalı, takip edilecek ders programında değişiklik olması halinde söz konusu karar güncellenmelidir. Yükseköğretim kurumu ayrı bir kurul kararı almak yerine, Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) üzerinde ilgili kurul üyelerinin onayını aldırarak tanınmayı garanti edebilir.

“Recognition of credits is the process through which an institution certifies that learning outcomes achieved and assessed in another institution satisfy the requirements of one of the programmes they offer.” (ECTS Users’ Guide-2015)

ECTS'nin genel felsefesi, krediler vasıtasıyla esnekliği sağlamaktır.

Tam Tanınma şu şekilde gerçekleştirilmelidir: Öğrencinin öğrenim/staj anlaşmasında yer alan derslerin/stajın misafir kurumda alınması ve başarılı olması durumunda bu derslerin/stajın orijinal isimleri, kredileri ve notları ile transkriptleri ve Diploma Ekinde’de yer alması ve dipnotlardan veya Diploma Eki 6.1’de açık bir şekilde Erasmus+ kapsamında hareketlilikten faydalandığı belirtilmelidir. Ayrıca transkript ve Diploma Ekinde hangi derslerin Erasmus+ kapsamında alındığı anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir.

“Given the diversity of programmes and HEIs, it is unlikely that the credits and learning outcomes of a single educational component in two different programmes will be identical. This is even more the case in recognising learning from other learning contexts (for example vocational education and training).“ (ECTS Users’ Guide-2015)

Staj Hareketliliği:

 Staj faaliyeti başlamadan önce tüm taraflarca Öğrenim Hareketliliği İçin Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yararlanıcı kurum, bu anlaşmada belirtilen iş programında öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder.

Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yükseköğretim kurumu tanımayı, en azından yurt dışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir. Stajın müfredat programının parçası olmaması halinde dahi Erasmus staj faaliyeti, öğrencinin eğitim alanı ile ilgili bir sektörde yapılır.

Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce staj faaliyetinin öğrencisi olunan programda nasıl tanınacağına ilişkin bölüm/fakülte/enstitü kurul kararı alınmalıdır Yükseköğretim kurumu ayrı bir kurul kararı almak yerine Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) üzerinde gerekli açıklamayı yaparak ve ilgili kurul üyelerinin onayını aldırarak tanınmayı garanti edebilir.

ÖĞRENCİLERİN ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KREDİ SAYISI AŞAĞIDA BELİRTİLEN YÖNETMELİKLER DİKKATE ALINARAK BELİRLENİR

Yükseköğretim Kurulu Avrupa Kredi Transfer Sistemi yönetmeliğine göre;

4. ECTS KREDİSİ maddesinde,

ECTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, v.b) ifade eden bir birimdir. ECTS'de bir akademik yıllık (iki donem) eğitime 60 kredi, bir dönemlik (yarıyıl  veya sömestre) eğitime ise 30 kredi verilir ve

4.1 Dersler için ECTS Kredisinin Belirlenmesi maddesinde,

Dersler için ECTS kredisinin belirlenmesinde göz önüne alınması gereken en önemli unsur, bir akademik yılda alınması gereken tüm derslerin kredilerinin toplamının 60 olması zorunluluğudur olması gerekir.

Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ 2015 Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabına göre;

II. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM)

1.Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri

2.Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

2. Faaliyetlerin Tanımı

1.2.1. Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir. olması gerekir.

Buna göre; öğrencilerin bağlı olduğu kurumdan ve gideceği kurumdan alması gereken ECTS kredi miktarı en az bir dönem için 30 ECTS, iki dönem için 60 ECTS olması gerekiyor. Öğrencilerin bu şartı dikkate alarak başvurularını yapması gerekiyor. Aksi halde erasmus+ programını kazansalar bile bu haktan yararlanmaları mümkün değildir.

Akademik Tanınma aşağıdaki şartlara göre yapılır. Şöyleki;

Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ 2015 Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabına göre;

II. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM)

2. Faaliyetlerin Tanımı 2.1. Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim

3. Maddesi gereğince

Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması

Öğrencinin öğrenim/staj anlaşmasında yer alan derslerin/stajın misafir kurumda alınması ve başarılı olması durumunda bu derslerin/stajın orijinal isimleri, kredileri ve notları ile transkriptleri ve Diploma Ekinde (DE) yer alması ve dipnotlarda veya Diploma Eki’nde 6.1’de1 açık bir şekilde Erasmus+ kapsamında hareketlilikten faydalandığı belirtilmelidir. Ayrıca transkript ve Diploma Ekinde hangi derslerin Erasmus+ kapsamında alındığı anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir.

Ayrıca yaşanan bir olayla ilgili ulusal ajanstan gelen maile göre de;

Güncel  ECTS user guide’ı aşağıdaki linkte iletiyoruz. Rehberin 34. Sayfasından itibaren Kredi Hareketliliği konusu detaylı olarak işlenmiştir. ECTS metodolojisi için rehberin tamamının incelenmesini öneriyoruz. Buna göre ders sayısını değil ECTS’i referans almanız gerekmektedir. Bir dönemde 48 ECTS aldırmak yaklaşık 1440 saat iş yüküne denk gelmektedir ki buda bir yıllık (1500-1800 saat) iş yüküne yakın bir yüktür. Bunun yanında 48 ECTS’i 31 ECTS olarak tanımak tam tanınma ilkesine aykırıdır.

İlgili bölümle görüşerek (gerekirse karşı kurumla görüşülsün hangi kurumun kredi yükü değerlendirmesi daha adil diye) öğrencinin aldığı ders sayısını değil ECTS sayısını referans almalarını ve buna göre tanınma sağlamanızı bekliyoruz. Bazı zorunlu  derslere tanınma yapılmak istenmiyorsa seçmeli derslere tanıma yapmanız mümkündür yeterli ECTS’i sağlamak için.

Dolayısıyla tanınma ders bazında değil, alınan ve başarılı olunan ECTS kredisi bazında olmalıdır.

“In practice, recognition means that the number of credits gained for compatible learning outcomes achieved in another context will replace the number of credits that are allocated for compatible learning outcomes at the awarding institution. Institutions should make their recognition policies known and easily accessible.” (ECTS Users’ Guide-2015)

AVRUPA GENELİNDE DEĞİŞİME YARDIMCI ÖLÇEK 

Yardımcı ölçekten kasıt:

Ölçek iyi bir şekilde oluşturulmuştur ve her hangi bir kurum derslerini kolaylıkla ECTS kredisine çevirebilir. 
ECTS notu kurumca yapılan değerlendirmeye ek bilgi sağlar ancak kurumun not sisteminin yerine geçmez. 
Not dökümünde belirtilen ECTS notu öğrencinin öğrenme başarısının yurt dışındaki öğrenim süresi öncesinde ve sonrasında vermelidir. Bu "yardımcı ölçek" geçişliliği artırabilir, ancak kurumun kendi sitemlerinde hiçbir şekilde değişiklik yapmaz. ECTS notlandırma tablosunda sayısal değerlerin yanında "iyi" "çok iyi" gibi tanımlamalarla da puanlandırma yapılır.

ECTS NOT TABLOSU

ECTS NOTLANDIRMA SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Tüm Avrupa not sistemleri ile tek bir ilişki kurulamaz. Birçok ülkede, ülke çapında geçerli olan ancak uluslar arası geçerli olmayan bir sistem vardır. Geçer notu kurumlar arsında farklılık gösterebilir.

ECTS not sistemi uygulamada kurumların kendi kararlarını vermelerine yönelik düzenlenmiştir. Kurumun not sistemine ECTS şu şekilde uyarlanabilir:

 Kurum notların öğrencilere dağılımını inceler. Yüzdelik dilimleri 10-25-30-25-10 yerine, başarılı öğrenciler için %10- %35- %65- % 90 olarak düzenlenebilir.

"Mükemmel" notunun verileceği öğrenci dilimi ilk % 10 yerine farklı olabilir. Örneğin İngiliz kurumlarında "First-class Honours" derecesi ilk %8'e giren öğrenciler için verilmektedir.

Bir dersin kredisi yıllar arasında farklılık gösterebilir.

Sınıftaki öğrencilerin sayıları az olduğunda 10-25-30-25-10 yüzdelik yapısı uygun olmayabilir. Bu durumda;

Sınıflardaki benzer düzeyler temel alınabilir,

Beş yıl süre üzerinden değerlendirme daha dengeli bir sonuç verecektir.

ECTS notu öğrencinin sınıftaki diğer öğrencilerin performansı ile karşılaştırmalı bir sonuç verir.

"A" notundan "E" ye kadar olan ECTS notları için ECTS kredisi verilirken "FX" ve "F" notları için kredi verilmez. "FX" ve "F" arasındaki fark başarılı olamayan öğrenciler için ilerde uygulanacak programda farklılık yaratır. "F" ve "FX" notu ayrımı yapmayan kurumlar başarısız öğrenciler için sadece "F" notu kullanırlar.

Kurumlar kendi not sistemlerinin ECTS ‘ye dönüşümünün nasıl olacağına karar verdikten sonra dönüşümü gerçekleştirirler. Örneğin

  • * Fransız eğitim kurumlarında 20 üzerinden 13 alan bir İtalyan öğrenci geçmeye hak kazanır. Fransız kurumlarında 13 alan bir öğrenci "İyi" performans göstermiş sayılır ve ECTS notu       olarak "C" alır. Öğrencinin transkriptinde 13 ve "C" notu görülür. Buna dayanarak İtalyan kurumu öğrenciye 30 üzerinden 27 verir.
  • * İspanya'da eğitim almış bir Alman öğrencinin transkriptinde 10 üzerinden 5 ve ECTS kredisi olarak "E" notu yer alır. Alman kurumu öğrencinin notunu 1(çok iyi)- 5 (başarısız) notlandırma sistemi üzerinden 4 ile notlandırır.
  • * Hollanda'da eğitim almış bir Portekiz öğrenci ilk %10'a girmişse 10 üzerinden 9 notu alır. Öğrenci "mükemmel" derecesi alır ve transkriptinde ECTS notu olarak A notu ve ulusal not sistemi olan 9 yer alır. Portekiz'deki okul bu notu 20 üzerinden 19 olarak değerlendirir.

 Örneklerden de görüldüğü gibi yüksek öğretim kurumları ECTS not sistemini kendilerine en uygun olan şekilde kullanmakta özgürdürler.

KAYNAKLAR:

2015 ECTS Users’ Guide 

2015-2016 Erasmus El Kitabı

2001 YÖK - Avrupa Kredi Transfer Sistemi

TANINMADA YAŞANAN AKADEMIK VE IDARI SORUNLAR