ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
UNIKOP STAJ KONSORSİYUMU

UNİKOP STAJ KONSORSİYUMU NEDİR?

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin koordinasyonu ile, KOP Bölgesi’ndeki 7 üniversite ve 4 kamu kurumu/kuruluşunun ortak olduğu, toplamda 11 ortaklı bir konsorsiyum kurulmuştur. Konsorsiyumun ortakları Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi’dir. Hareketlilik aktivitelerinden konsorsiyumun yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve personelleri yararlanabilecektir. Öğrenci hareketliliği süresi 2 veya 3 aydır. Staj Konsorsiyumu faaliyetine katılmak isteyen her öğrenci kendi kurumuna başvuruda bulunacaktır.

 

Son yıllarda Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ Programı çerçevesinde ülke genelinde sıklıkla dikkat çeken Ulusal Staj Konsorsiyum faaliyetleri ilk kez KOP Bölgesi’nde de gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

2015/2018 Yükseköğretim Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu başvurusu Ulusal Ajansı tarafından akredite edilmiştir. 

Destekleyen Kurum: Türkiye Ulusal Ajansı

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİNDE UNİKOP STAJ KONSORSİYUMU

 

Öğrencilerimize Avrupa'da Staj imkanı sağlayan UNIKOP Konsorsiyumu, Erasmus+ Staj Hareketliliği ile aynı imkan ve şartları (Seçme Değerlendirme, faaliyet süresi, kurum bulma süreci, vb.) taşımaktadır. Erasmus+ Staj Hareketliliği'nden sadece aşağıda belirtilen hareketlilik tarihleri itibariyle ayrılmaktadır.

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

 

 

Staj (yerleştirme) faaliyeti, Türkiye'de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin, yurtdışındaki bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Bu programdan yararlanacak olan öğrenci, öğrenim yaptığı mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmiş olur. 

 

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar, özel veya kamuya ait işletmeleri, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Ancak aşağıdaki kuruluşlar, Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları,

- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar,

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz.

 

Staj yapılacak kurumla gerekli bağlantıların kurulması ve kabul/davet belgelerinin hazırlatılması, staja katılacak öğrencinin sorumluluğundadır. Staj faaliyetinin, öğrencinin okuduğu lisans/ön lisans programında "zorunlu staj" statüsünde olması şart değildir. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Başvuruların bu açıdan değerlendirilmesi staj komisyonu tarafından yapılacaktır.