ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BELGELER

FAALİYETE BAŞLAMADAN ÖNCE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

1- Online Başvuru Formu ve Ekleri

    Ek-1 Not çizelgesi

    Ek-2 Yabancı dil düzeyini gösteren belge

2- Misafir Olunacak Kurumdan Alınan Kabul Belgesi

3- Öğrenci ile Yükseköğretim Kurumu Arasında İmzalanan Hibe Sözleşmesi ve Ekleri (Sözleşmedeki her sayfanın sağ alt köşelerinin imzalanması ve kırmızı renkli yerlerin doldurulması gerekmektedir.)(Erasmus ID Kodaları)

    Ek-1 Learning Agreement for Studies 2017 - Doldurma Kılavuzu Guidlines

    Ek-2: Genel Şartların üniversitede muhafaza edilecek nüshada bulunması zorunlu değildir.

    Ek-3: Erasmus Öğrenci Beyannamesi

4- Hesap Bildirim Dilekçesi (Avro)

5- Feragat Dilekçesi

6- Yurt Dilekçesi (Yurttan çıkış yapacak öğrenciler için) 

7- Pasaport Fotokopisi (Vize Sayfası, Kimlik Bilgisi Sayfası) - Uçak Bileti Örneği 

8- Tez aşamasında olan Yüksek Lisans / Doktora Öğrencileri için Bölüm Uygunluk Yazısı

9- Öğrencilerin başvuru formunda belirttikleri e-mail adreslerine gönderilen "Erasmus Bildirimi" konulu e-mailin çıktısı

10- Sağlık Sigortası Poliçesinin bir örneği (Daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ)

11- Taahütname

12- Uzatma yapmak isteyen öğrenciler için Bölüm Onay Yazısı

13- Özel İhtiyaç Desteği - Ek Hibe Talep Formu

DÖNÜŞTE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1. Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin "European Credit Transfer System"e göre hazırlanmış not çizelgesi (transkript, Transcipt of Records, ToR)

2. Katılım Sertifikası

3. Pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri

4. LA After Mobility  Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından onaylanması. Faaliyet tarihlerini gösteren ayrı bir belge düzenlenmesi ve karşı kurum tarafından onaylanmış olması halinde bu belgeler de kabul edilir.

5. Öğrenci nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir.

6.Çevirimiçi dil sınavı: Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir.