ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2018 Sözleşme Dönemi Belgeler

Hareketliliğe Başlamadan Önce Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

Evrak Teslim-Kontrol Listesi  (Bir nüsha çıktısı alınıp doldurularak teslim edilmelidir)

Kabul Belgesi (Örnektir) Karşı Üniversiteden talep edilir.

Staff Mobility Agreement for Teaching (Ders Verme Hareketliliği Anlaşması) (Karşı tarafın imza+onayı gereklidir.)

VEYA

Staff Mobility Agreement for Training (Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması) (Karşı tarafın imza+onayı gereklidir.)

Kurumlararası Anlaşma (Ders Verme Hareketliliği için mevcut anlaşmanın bir örneği personel dosyasında yer almalıdır.)

Yönetim Kurulu Kararı

Taahhütname (Başvuruda teslim edilen belgeler orijinal değilse düzenlenir.)

Hesap Bildirim Dilekçesi (Vakıf Bank Kampüs Şubesinden açtırılacak bir hesapla; Hesap Numarası, IBAN Kodu ve Kimlik Bilgilerini içerir)

Uçak Bileti ve Faturası

Hibe Sözleşmesi (Her sayfası paraflanarak ve 2 adet halinde koordinatörlükte hazırlanır.)

Özel İhtiyaç Desteği - Ek Hibe Talep Formu

Hareketlilik Sona Erdikten Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance) (Gitmeden önce tarafınızca doldurulan bu belge, Karşı Üniversiteden Hareketlilik sonunda imza ve onaylatılır.)

Seyahat Belgeleri (Boarding Pass, Pasaportunuz kimlik, giriş-çıkış, harç sayfaları fotokopileri ve varsa diğer seyahat belgeleri.)

Yararlanıcı Raporu (Hareketlilik sonrası sstemimizde kayıtlı olan epostanıza gönderilecek linkten online olarak doldurulması yeterlidir.)

 

2018 Sözleşme Dönemi Personel Hareketliliği Hibeler

Eğitim Personel Hareketliliği’nden faydalanan personele verilen hibe, kısmi bir katkı niteliğinde olup, "yurtdışındaki masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir."

Hibe miktarının hesaplanması, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde, personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Bu hibe kapsamında, gidilen ülkeye göre değişen miktarda "günlük harcırah" Ders Verme hareketliliği için beş gün (4 gün program + 1 gün yol), Eğitim Alma Hareketliliği için 4 gün (3 gün program + 1 gün yol) harcırah ile yol-kilometre hesabı yapılarak "seyahat gideri" ödemesi yapılır.

Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü (en az 8 saat) ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Bu ilanda verilen bilgiler ve açıklanan koşullar Ulusal Ajans tarafından hazırlanan son Uygulama El Kitabına dayanmaktadır. Ajans tarafından bu bilgi ve koşullarda güncelleme yapılması durumunda, ilandaki bilgi ve koşulların değişmesi hakkı saklıdır.

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,

119

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.  Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilememektedir.