İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HAKKINDA: Birimimizin kuruluşunu Üniversitemizin kuruluşunda ayrı düşünmek mümkün olmadığından 11 Nisan 1975 yılında üniversitemizin kurulması ile birlikte Tahakkuk Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlayan başkanlığımız 124 sayılı kanun hükmünde kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının birleştirilmesi...
MISYON: Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, Rektörlük Merkez birimleri ile bağlı birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde yürütmelerine katkı sağlamak amacıyla Başkanlığımız görev alanındaki her türlü faaliyet ve hizmetlerin, ekonomik, etkili ve verimli şekilde yerine getirilebilmesi için bütçe imkânlarının mevzuata uygun ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak....
VIZYON: Kurumsal kültürün ve farkındalığın zirve yaptığı, teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan uzman personeliyle, etik anlayış içerisinde mevcut kaynakları kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, paydaşlarımızla iş birliği içerisinde memnuniyet odaklı, sorumlu, gerçekçi ve katılımcı anlayışı ile adil ola... devamı için tıklayınız...